Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Denken dat het wel veilig is? Niet genoeg!

26 februari 2021


Dit is een bericht van de Arbo & Milieudienst

Als veiligheidskundigen en preventiemedewerkers van de faculteit houden wij ons het liefst bezig met het voorkomen van incidenten. Zo geven wij voor een belangrijk deel invulling aan de zorgplicht die de faculteit heeft voor haar medewerkers en studenten. Wat daar ook bij hoort, is het aantoonbaar kunnen maken dat we ‘het goed geregeld’ hebben. Dat blijkt een lastige opgave te zijn, want vanzelfsprekend is elke leidinggevende betrokken bij de veiligheid van zijn of haar medewerkers en is elke begeleider betrokken bij die van zijn of haar studenten. Waarom heb je dan nog een papierwinkel nodig? Maakt een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een Taak Risico Analyse (TRA) of een Plan van Aanpak (PvA) het nu werkelijk veiliger?

Het korte antwoord: Ja, soms wel.
Als ze goed (dus niet als papier in een kast) ingezet worden, zeker!

Papierwinkel

Waarom? Omdat hetgeen dat vaak gezien wordt als ‘papierwinkel’ juist ook de tools zijn die kunnen helpen om objectief risico’s te ontdekken. Door deze in kaart te brengen en op waarde te schatten kun je gericht maatregelen treffen. Vaak blijkt dat er juist minder nodig is dan eerst werd gedacht. De meeste mensen willen van nature immers aan de veilige kant zitten. Ook kom je risico’s tegen die je misschien niet zag aankomen en die op enig moment hadden geleid tot een incident.

Incident

Bijgevoegd een link naar een artikel van Arbo-online. Daarin wordt beschreven hoe een incident ontstaat terwijl er toch alles geregeld lijkt te zijn. De arbeidsinspectie ziet een overtreding omdat niet voldoende voorkomen of beperkt is dat dit incident kon plaatsvinden (ondanks alle toolbox meetings, een actuele RIE, een TRA). Het beschrijft ook dat er geen boete wordt gegeven op deze overtreding omdat aantoonbaar was dat er op organisatorisch vlak wel alles op orde was. Niet omdat de papieren er waren, maar omdat het bedrijf kon laten zien veel aan preventie te hebben gedaan en veiligheid belangrijk te vinden.

Kortom, vanuit de zorgplicht moeten we werken aan preventie. Een belangrijk onderdeel van die preventie is het hebben van TRA’s op de werkvloer, RI&E’s bij het management en een PvA dat actief wordt uitgevoerd.

Zo gaan we van dénken dat het veilig is, naar zeker wéten dat het veilig is.

Arbo – RI&E, PvA, TRA en VCA … en toch een ongeval

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.