Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, Onderzoek

FGGA PhD decanen aangesteld

9 februari 2021

Sinds januari 2021 heeft het Faculteitsbestuur twee PhD decanen aangesteld: dr. Vanessa Newby en dr. Alex Afonso.
Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor promovendi en hun begeleiders (promotor en co-promotor) bij vragen over begeleiding en voortgang van het promotieproject.

Alex doet dit voor de promovendi en promotoren van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en Vanessa voor het Instituut Bestuurskunde. Op deze manier kunnen zij vanuit een onafhankelijke positie werken en zullen nooit betrokken zijn bij kwesties binnen hun eigen instituut.

Samen met de FGGA Graduate School gaan de PhD decanen ook een aantal beleidstaken oppakken, waaronder het formaliseren van het go/no go moment. Dit is een moment voor alle nieuwe promovendi in hun eerste jaar, waarop na 10 maanden de voortgang van het promotieproject wordt geëvalueerd en besloten wordt om verder te gaan of te stoppen. Hiermee voldoet de Graduate School dan aan de universitaire richtlijnen voor promovendi. 

Op 12 februari en 4 maart organiseert de Graduate School twee gelegenheden om online de PhD decanen te ontmoeten. Tijdens deze meeting zal decaan Erwin Muller een kort woord richten tot alle promovendi en hun begeleiders en is er tevens een presentatie over het nieuwe Promotiereglement 2021. Promovendi en begeleiders zijn welkom om aan een van beide meetings deel te nemen. Een uitnodiging wordt  per email verstuurd. Aanmelding vooraf is niet nodig.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.