Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Aurelie van ’t Slot nieuwe beleidsmedewerker Internationalisering, Diversiteit en Inclusie

11 maart 2021

Aurelie van ‘t Slot is met ingang van 15 januari 2021 aangesteld als beleidsmedewerker Internationalisering, Diversiteit en Inclusie van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Haar belangrijkste taken zijn het ontwikkelen, coördineren en implementeren van het facultaire beleid op het vlak van internationalisering van het onderwijs en diversiteit en inclusie in de leer- en werkomgeving. In haar beleidswerk zet zij zich in om de diversiteit van de medewerkers- en studentenpopulatie te versterken en daarnaast een inclusieve leer- en werkomgeving te bevorderen.

Over Aurelie

Aurelie is een trotse voormalige eerstegeneratiestudent. Ze heeft een achtergrond in cultuurwetenschappen en deed buitenlandervaring op tijdens haar deelname aan de Netherlands-Asia Honours Summer School. Ze voltooide de researchmaster Asian Studies aan de Universiteit Leiden, waar ze onderzoek deed naar de Japanse auteur Murakami Haruki als literaire beroemdheid. Eerder werkte ze als beleidsmedewerker op het gebied van hoger onderwijs en kwaliteitszorg.

Vragen en suggesties

Heb je vragen of suggesties over internationalisering of diversiteitskwesties? Of heb je ideeën over initiatieven ter bevordering van inclusie en toegankelijkheid? Neem dan contact op via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.