Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Twee bomen gekapt bij Academiegebouw en Oude UB op 1 en 2 april

31 maart 2021

Op donderdag 1 en vrijdag 2 april zullen twee bomen worden gekapt. Het gaat om een esdoorn in de tuin van de Oude UB, en een den op de binnenplaats van de Faculty Club, bij het Academiegebouw. Beide bomen zijn in dusdanig slechte conditie dat zij gevaar voor de omgeving vormen en verwijderd moeten worden.

De stadsecoloog van de gemeente Leiden heeft beide bomen onderzocht. De esdoorn in de tuin van de Oude UB is bij de laatste storm ernstig beschadigd: er is een grote tak afgebroken en dit heeft een flinke wond aan de boom veroorzaakt. Het bomenonderzoek van de gemeente wijst uit dat de boom hierdoor in slechte conditie is en er een grote kans is op verder afbreken van takken. Dit levert gevaar voor de omgeving op en vermindert sterk de overlevingskans van de boom. Aangezien herstel niet meer mogelijk lijkt en er ook geen alternatief nut haalbaar is, was helaas het advies om de boom te laten kappen. 

Ook voor de den op de binnenplaats van de Faculty Club was het advies van de gemeente om deze te laten kappen. Deze is in een jaar tijd 1-2 meter schuiner gaan staan, wat wijst op een sterk verslechterd wortelgestel. Ook deze boom is niet meer te redden, bovendien dreigt de den op korte termijn om te vallen, wat een direct gevaar op voor de omgeving is. 

Kapwerkzaamheden op 1 en 2 april

Op 1 en 2 april worden beide bomen verwijderd, we hopen dat de overlast tot een minimum kan worden beperkt. Uiteraard vinden we het jammer dat deze twee mooie bomen gekapt moeten worden. Voor beide plaatsen worden nu plannen gemaakt voor herplanting met passend, klimaatbestendig groen. Hiermee willen we graag aansluiten bij het project 'Tegels eruit, groen erin' van het Leiden University Green Office (LUGO) voor uitbreiden en verbreden van het groen op de universiteit.

Tegel eruit, groen erin

Het Leiden University Green Office (LUGO) is onlangs een project gestart om bij te dragen aan het groen op onze campus: Tegels eruit, groen erin. Samen met de Hortus botanicus, het Universitair Facilitair Bedrijf en het Expertisecentrum Vastgoed is een inventarisatie gemaakt van het aandeel groen op de daken en rond de verschillende gebouwen van de universiteit. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt om te vergroenen en om de aanwezige biodiversiteit meer zichtbaar te maken. De Oude UB is aangemerkt als één van de locaties waar in de eerste ronde van uitvoering meer beplanting wordt aangelegd. Het uitgangspunt daarbij is om kwalitatief ecologisch te vergroenen, dat wil zeggen dat er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de biodiversiteit. Hiervoor zijn ook andere acties nodig die door de universiteit opgepakt kunnen worden, zoals natuurinclusief bouwen en renoveren en klimaatadaptieve gebiedsinrichting. Meer informatie over het project Tegels eruit, groen erin zal worden gedeeld op de website van het LUGO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.