Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt versterking medezeggenschap en financiële herijking kwaliteitsafspraken

4 maart 2021

De Universiteitsraad vergadert op maandag 15 maart, om 15.00 uur. Op de agenda staat het rapport Versterking medezeggenschap, met aanbevelingen naar aanleiding van de werkconferentie van vorig jaar. Ook komt herijking van de kwaliteitsafspraken aan de orde: een planning en een wijzigingsvoorstel voor de verdeling van de bijbehorende middelen.

Overige agendapunten:

  • Onderwijszaken
  • Instellingsdeel studentenstatuut 2021-2022
  • Capaciteitsfixus bacheloropleidingen en -beperking masteropleidingen, criteria en modelreglement selectie en plaatsing
  • Universiteit in tijden van corona

Voorlopige standpunten

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 29 maart om 15.30 uur.

Bekijk de agenda van de UR-vergadering van 15 maart.

Wil je de vergadering via MS Teams bijwonen? Meld je aan bij de griffier.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.