Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Omleidingsroute voor fietsers door werkzaamheden bij Leiden Bio Science Park

23 april 2021

De gemeente Leiden en Universiteit Leiden werken samen aan de reconstructie van de openbare ruimte en infrastructuur in het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van het LBSP, het grootste innovatiedistrict op het gebied van Life Sciences & Health in Nederland. 

Hartlijn

Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid voor met name de fietser en voetganger, met de ‘Hartlijn’ als middelpunt. De Hartlijn is het fiets- en voetpad dat alle centrale plekken in het LBSP met elkaar verbindt. Het verkeer op de Hartlijn krijgt in de nieuwe situatie voorrang op het andere verkeer. De Hartlijn krijgt een herkenbaar uiterlijk door gebruik van kleur en een strook met medicinale beplanting. Binnen het project is ook veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Omleidingsroute fietsers 

Vanaf 28 april starten de werkzaamheden. De aannemer verwijdert het fietspad op de Sylviusweg en de Trambaan (deel van de Zernikedreef). Vanaf 28 april is er geen fietsverkeer mogelijk op het fietspad van de Zernikedreef (Trambaan) en de Sylviusweg. De omleidingsroute voor fietsers is aangegeven met gele borden. Bestemmingsverkeer kan via het achterliggend gebied fietsen om het bedrijf, de Hogeschool of faculteiten te bereiken. Er is geen beperking voor auto- en vrachtverkeer met een bestemming in het gebied. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren. 

Op de hoogte blijven?

Aannemer BAM heeft een projectenapp ingericht. Hier vind je actuele informatie over het project. Download gratis de app ‘BAM infra projecten’ op je smartphone voor  actuele informatie, planning en omleidingsroutes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.