Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Stel je kandidaat voor de faculteitsraad!

8 april 2021

Op 17-21 mei zijn er weer de universitaire verkiezingen. Wil je als student of als medewerker meewerken aan de toekomst van onze faculteit? Dan kan je je van 13 april 2021 tot 16 april 2021 kandidaat stellen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen via het formulier op deze pagina.

De faculteitsraad is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. Meer informatie over wat de Faculteitsraad doet en het antwoord op veelgestelde vragen vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.