Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Update 22 april 2021: Herstart activiteiten op locatie

22 april 2021

Dinsdag 20 april is aangekondigd dat de wij vanaf 26 april a.s. onderwijsactiviteiten op locatie mogen verzorgen en elkaar dus weer kunnen ontmoeten. Een mooi bericht waar we lang naar uit hebben gekeken. 

In dit bericht zetten we de belangrijkste facultaire punten op een rij voor de periode tot aan de zomer. Bij alle punten blijven de actuele richtlijnen van de overheid en het RIVM leidend. Het allerbelangrijkste blijft tenslotte ieders gezondheid en welzijn.

Onderwijs

 • Het geroosterde onderwijs voor blok 4 blijft zoals gepland. Iedere opleiding kijkt naar aanvullende mogelijkheden om de studenten te ontmoeten op locatie. Dit is mogelijk in het Kamerlingh Onnes Gebouw, de Oude Sterrewacht of Wijnhaven (Den Haag). Docenten kunnen voor alle activiteiten een ruimte reserveren via de servicedesk. 
 • Practica zoals Moot Court, debat, bijeenkomsten tutoraat en Q&A-sessies blijven fysiek op locatie.
 • De actuele informatie voor de studenten wordt op tijd in Brightspace vermeld door docenten. 
 • De tentaminering voor blok 4 blijft online.
 • Studieverenigingen nemen contact op met opleidingen om ook extracurriculaire onderwijsactiviteiten mede te organiseren. Zij krijgen in beginsel toestemming voor onderwijsgerelateerde extracurriculaire activiteiten, na overleg met de assessor.
 • De studieplekken zijn binnen de gehele universiteit beschikbaar voor onze studenten en reservering blijft via het online reserveringsysteem (ShareDesk) lopen. Met het vervallen van de avondklok komt er ook een verruiming van de studietijden per 28 april a.s.
 • De afstudeerceremonies kunnen ook weer beperkt fysiek plaatsvinden vanaf mei. Alle betrokkenen ontvangen hierover informatie via het Onderwijs Informatie Centrum.
 • Begin mei komen er zelftests beschikbaar voor studenten en medewerkers via zelftestonderwijs.nl. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers en zal niet worden verplicht. Ook worden er geen zelftesten ter beschikking gesteld door de universiteit.

Onderzoek

 • Voor promovendi zijn studieplekken beschikbaar in de bibliotheek. De reservering gaat via het online reserveringsysteem (ShareDesk).
 • Promovendi kunnen via hun leidinggevende aanvragen of zij in koppels kunnen werken op locatie. De leidinggevende kan toegang aanvragen.
 • De promoties, oraties en afscheidscolleges vinden tot nader bericht online plaats.

Werk

 • Docenten die onderwijs verzorgen staan al op de aanwezigheidslijst van de desbetreffende dag.
 • We werken verder nog vanuit huis. 
 • Aanvragen om op locatie te werken stem je af met je leidinggevende. Deze kan toegang aanvragen
 • Plan zo min mogelijk overleggen in de periode van 24-28 mei 2021, waarin we als faculteit streven naar een overlegvrije week.
 • Doorloop altijd de coronacheck voordat je naar onze gebouwen komt.
 • Houd je op de campus aan het campusprotocol en volg de instructies in de gebouwen op.
 • Maak je je zorgen? Neem dan direct contact op met je leidinggevende.

Heb je nog vragen over de maatregelen, kijk dan op de website voor alle actuele informatie.

We kijken er enorm naar uit elkaar weer te kunnen ontmoeten. De eerste stap is dat we weer onderwijsactiviteiten on campus voor de studenten mogen verzorgen. Dit brengt ons stap voor stap dichter bij het opengaan van de hele faculteit. 

De plannen voor het nieuwe collegejaar ontwikkelen we met studenten en medewerkers samen. Zodra wij meer informatie hebben hoe dit nieuwe collegejaar eruit zal zien, informeren wij jullie uiteraard.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.