Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Verlengde termijn kandidaatstelling personeelsgeleding Faculteitsraad

20 april 2021

Om de Faculteitsraad te completeren, worden nog ten minste vier kandidaten gezocht. Besloten is derhalve de termijn voor kandidaatstelling te verlengen tot en met vrijdag 23 april. Je kan je kandidaat stellen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen via het formulier op deze pagina.

De faculteitsraad is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. Meer informatie over wat de Faculteitsraad doet en het antwoord op veelgestelde vragen vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.