Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Update 15 april: Verwachte voorzichtige heropening fysiek onderwijs vanaf 26 april, vooruitblik nieuw collegejaar

15 april 2021

Naar verwachting zal het kabinet op 20 april besluiten dat we vanaf 26 april weer meer fysiek onderwijs mogen geven aan de universiteit. Het kabinet heeft het over elke student een dag per week naar de universiteit. In het kort volgen hieronder de plannen van de universiteit voor de komende periode. Lees meer over de plannen en de randvoorwaarden in de uitgebreide update.

  • Per opleiding en jaarprogramma bekijken we hoe we het best mogelijke onderwijs kunnen geven en wat er maximaal kan binnen het rooster – en daarnaast. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige bijeenkomsten, tutoraat en activiteiten van studieverenigingen. Studieadviseurs kunnen ook weer op locatie studenten spreken. En er komen, waar mogelijk, meer studieplekken beschikbaar. Docenten kunnen voor extracurriculaire activiteiten met studenten een ruimte reserveren. Studieverenigingen kunnen dit via de assessor doen. 
  • We zijn blij met de mogelijkheid om op een veilige manier weer beperkt ontmoetingen mogelijk te maken. Heel belangrijk blijven dus de regels van het campusprotocol. Doe voordat je naar de universiteit komt de coronacheck.
  • Vanaf begin mei zijn zelftests via SURF gratis aan te vragen voor studenten en docenten. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid– het vergroot de veiligheid op de universiteit. Het afnemen van de zelftesten is niet verplicht. Ook worden er geen zelftesten ter beschikking gesteld door de universiteit. In een volgende update krijg je meer informatie over zelftesten.
  • De oproep aan kantoormedewerkers blijft om zoveel mogelijk thuis te werken. Als het werk of juist privéomstandigheden dat vereisen, blijft het bij uitzondering mogelijk om veilig op universitaire locaties te werken, in overleg met je leidinggevende.
  • Net als het land gaan we als universiteit in stappen uit de lockdown. Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt en besmettingen afnemen, kunnen we steeds meer van nee, tenzij naar ja, mits. Als straks evenementen weer toegestaan zijn, dan zijn er mogelijk weer meer mensen welkom bij promoties, oraties en diploma-uitreikingen. 
  • We gaan er vanuit dat we na de zomer alle studenten weer veilig op de campus kunnen ontvangen en het onderwijs weer grotendeels op locatie zal zijn. Lees meer over het nieuwe collegejaar.
  • We willen weer terug naar normaal: elkaar ontmoeten zonder beperkingen. Daarbij willen we wel het goede behouden van onze online contacten en mogelijkheden van het afgelopen jaar. Lees meer hierover in het interview met Hester Bijl, rector magnificus.

Uiteraard gaan de plannen alleen door als het kabinet op 20 april het groene licht hiervoor geeft en blijven de maatregelen uit het campusprotocol gelden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.