Universiteit Leiden

nl en

Financiën

Vraag nu subsidie van het Leiden Empowerment Fonds (LEF) aan!

20 april 2021

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van álle wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden. Dit doet zij door het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen.

In de komende subsidieronde van het LEF worden subsidies verstrekt aan eerstegeneratiewetenschappers, die tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen. Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers ervaren beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit. En vaak bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.

De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen. De subsidie omvat een geldbedrag van maximaal € 15.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 30 april en maandag 31 mei, 13.00 uur.

Meer informatie over voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je vinden op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.