Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Een eigentijdse lerarenopleiding in Den Haag

25 mei 2021

Sinds september 2020 werken we hard aan de ontwikkeling van een nieuwe eigentijdse academische lerarenopleiding. De opleiding valt onder het Instituut Pedagogische Wetenschappen en zal gevestigd worden in Den Haag.

De opleiding

Met deze ‘Haagse bachelor’ ontwikkelt de Universiteit Leiden een aanbod dat op verschillende manieren complementair is aan het bestaande aanbod in de regio én tegemoetkomt aan de huidige uitdagingen omtrent het opleiden en behouden van voldoende goede leraren. Het scholenveld en hogescholen in Den Haag en omstreken zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding, door bijvoorbeeld deelname aan diepte-interviews en focusgroepgesprekken alsmede door lidmaatschap van de Adviesraad en de curriculum commissie.

De opleiding is specifiek gericht op vwo’ers. Het betreft een uitdagende academische opleiding waarmee afgestudeerden als startbekwame leraar dubbelbevoegd zijn en dus in zowel het po als het vo kunnen werken. Daarbij kiest de Universiteit Leiden voor een specifieke profilering van de opleiding door 'urban teaching' en de uitdagingen van lesgeven in een complexe, grootstedelijke context centraal te stellen.

Het instituut beoogt op deze manier met de opzet en curriculum van de nieuwe opleiding tegemoet te komen aan verschillende actuele trends - waaronder het groeiende lerarentekort - en ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs.

De critical educator

Onze afgestudeerde leraar identificeert zich als critical educator. Dit is een zelfsturende, zelfreflecterende academische leraar die bewust voor het lesgeven in een grote stad kiest en daar het verschil wil maken – binnen de school, het team en in de klas. Deze leraar creëert een inclusieve en optimale leeromgeving voor leerlingen met verschillende achtergronden. Dit bereikt de critical educator door continu verbindingen te leggen tussen de leerlingen, de omgeving waarin zij opgroeien en de maatschappij.

Onze studenten ontwikkelen visie, kennis en vaardigheden rond actuele thema’s, zoals kansenongelijkheid, de impact van klimaatverandering en de digitalisering van de samenleving. Deze thema’s zijn integraal onderdeel van de opleiding en dus van de socialisering en de vorming van de beroepsidentiteit van onze nieuwe leraren. De opbouw van een veilige, inclusieve leergemeenschap binnen de opleiding, samen met onze docenten, studenten en betrokken scholen, is dan ook een belangrijke pijler.

Doelgroep

Met de unieke profilering van deze opleiding richten we ons op vwo’ers die een volledig academische bacheloropleiding willen volgen waarin het leraarschap in zowel het po als het vo centraal staat en een arbeidsmarktperspectief wat hierbij aansluit. Middels de bovenstaande sociale thematiek beoogt de opleiding tevens een meer diverse studentenpopulatie aan te trekken.

MDT en TNO

Deel van het traject is het aanleveren van twee informatiedossiers: de macrodoelmatigheidstoets (MDT) voor de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) en de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de NVAO. De opleiding wordt geaccrediteerd nadat de visitatie door een NVAO-commissie, op basis van de TNO, succesvol is doorlopen.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd vanuit het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. 

Het projectteam en de stuurgroep worden ondersteund door verschillende externe advies- en onderzoeksbureaus en de Adviesraad.

Het curriculum van de opleiding wordt ontwikkeld door een curriculum commissie met zowel interne als externe onderwijsexperts.
 

Contact

Wil je meer weten over de opleiding of heb je ideeën of suggesties? Neem dan contact op met een van de leden van het projectteam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.