Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Enquête onder medewerkers: werkdruk, sociale veiligheid en Corona

10 mei 2021

Op maandag 17 mei ontvang je namens het College van Bestuur een e-mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan een universiteitsbrede enquête. In deze enquête komen thema’s als werkdruk, sociale veiligheid en werken na corona aan bod. Je bent van harte uitgenodigd om jouw mening over deze onderwerpen met de universiteit te delen. 

Het College van Bestuur hecht veel waarde aan de genoemde thema’s. De uitkomst van de enquête geeft inzicht in actuele situaties die spelen binnen Universiteit Leiden. De resultaten worden gebruikt om de beleidsontwikkelingen vorm te geven, ook in het kader van het strategisch plan. Deelname is volledig anoniem. De enquête kun je vanaf 17 mei tot en met 28 mei invullen. We hopen dat je tijd vrijmaakt om deel te nemen. Houd je inbox goed in de gaten!

Voor de zomer delen we de eerste bevindingen op hoofdlijnen met jullie, na de zomer volgen de uitkomsten op basis van de uitgebreide analyse.  

Toelichting: meerdere consultaties in mei  
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.