Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

TOP-bijeenkomst: Digitaal Onderwijs

25 mei 2021

Pedagogische Wetenschappen organiseerden afgelopen 20 april een TOP-bijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen over de volgende vraag: “Welke aspecten uit het online onderwijs nemen wij mee als on-campus onderwijs weer mogelijk wordt?”

Sinds een jaar vindt ons onderwijs - grotendeels - noodgedwongen online plaats. Met vallen en opstaan, hebben we samen veel geleerd over het (vorm)geven van online onderwijs. Al willen we van sommige aspecten zo snel mogelijk af, ook liggen er veel kansen in online onderwijs.

Colleges, werkgroepen en het activeren van studenten

Tijdens de TOP-bijeenkomst stonden drie thema’s centraal: colleges, werkgroepen en het activeren van studenten. Deelnemers werden ingedeeld bij één van deze thema’s en uitgedaagd om daar adviezen over op te stellen die zij aan het Instituutsbestuur zouden willen meegeven. Tijdens een daaropvolgende plenaire discussie was er tijd om de ideeën uit te wisselen en op elkaar te reageren.

Uit de brainstormsessies kwamen waardevolle ideeën. Vooraf opgenomen colleges kunnen ook gecombineerd worden met on-campus onderwijs. Zo wordt inclusief onderwijs gerealiseerd én kan bij het fysieke onderwijs meer nadruk komen te liggen op interactie en dieper begrip van de leerstof. Tijdens werkgroepen kunnen studenten samenwerken in gedeelde bestanden in MS Teams. Ook buiten de werkgroepen is dit voor studenten een laagdrempelige manier om samen te werken.

Discussieforum op Brightspace

De mogelijkheid tot het stellen van vragen via een discussieforum op Brightspace valt ook in de smaak, met name bij eerstejaarsstudenten. Op dit soort manieren kan ook interactie buiten de contacturen om gerealiseerd worden.

Online onderwijs is maatwerk

Concluderend stellen we dat de kennis en vaardigheden die wij hebben opgedaan om digitaal onderwijs te bieden, meegenomen worden naar on-campus onderwijs. De variëteit in tools die wij hebben leren kennen, zullen we blijven gebruiken voor inclusiever, adaptiever en interactiever onderwijs. Er is geen one-size-fits-all formule: online onderwijs blijft maatwerk. Wij kijken met een positieve blik uit naar een periode van on-campus onderwijs mét digitale werkwijzen en tools als verrijking.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.