Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt kadernota en inschrijfprotocol

6 mei 2021

Op maandag 17 mei om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staat de kadernota, die de financiële kaders geeft voor de universitaire meerjarenbegroting 2022-2025.

Kwaliteitsmiddelen en inschrijfprotocol

Onderdeel daarvan zijn de ‘kwaliteitsmiddelen’, het geld dat is vrijgekomen na de afschaffing van de basisbeurs.
Ook komt het inschrijfprotocol voor studenten, onderdeel van het nieuwe geharmoniseerde inschrijfproces, aan de orde.

Overige agendapunten

  • Universiteit in tijden van corona
  • Bestuurlijk jaarverslag 2020
  • Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken
  • Voorstel gemeenschappelijke initiatieven kwaliteitsmiddelen
  • 3e bestuurlijke financiële rapportage en jaarrekening 2020
  • Meerjaren-businessplan huisvesting
  • Jaarverslag ombudsfunctionaris studenten
  • Leids Universitair Register Opleidingen 2022-2023
  • Retributiebeleid 2022-2023

Bekijk de agenda

Voorlopige standpunten

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 25 mei om 15:30 uur.

Bijwonen?

Wil je deze vergadering of de overlegvergadering via MS Teams bijwonen? Dat kan. Meld je aan bij de griffier.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.