Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Enquête: drijfveren van onderzoekers en docenten

8 juni 2021

Tot en met 16 juli kunt u deelnemen aan een enquête van het Rathenau instituut over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee wil het Rathenau instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, hogeschool of kennisinstituut. Wat zijn uw doelen en ambities? Wat heeft u nodig om deze ambities te realiseren? Hoe verhoudt uw tijdsbesteding zich tot de afspraken die u hierover maakte en de criteria waarop u wordt beoordeeld? Daarnaast besteden we dit jaar aandacht aan de gevolgen van de coronapandemie voor onderzoek en onderwijs.

Dit onderzoek past in de taak van het Rathenau Instituut om feiten en cijfers te verzamelen die inzicht geven in de stand van de Nederlandse wetenschap. Het invullen van de enquête geeft u de kans om uw ervaringen en visie op het werk in het Nederlandse onderzoek en hoger onderwijs kenbaar te maken. Deze inzichten bieden een belangrijke basis voor dialoog. Ze worden gebruikt door beleidsmakers van ministeries, onderzoekfinanciers en instellingen. Zo hebben de enquêtes uit 2017 en 2013 mede bijgedragen aan het in kaart brengen en agenderen van de werkdruk in de wetenschap.

We hopen van harte dat u bereid bent om aan deze enquête deel te nemen. Het invullen van de onderstaande vragenlijst kost u ongeveer 20 minuten. Let op: als u met het beantwoorden van de vragen bent begonnen, kunt u uw antwoorden niet tussentijds opslaan.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.