Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie, Onderzoek

Enquête Erkennen en Waarderen: reageer voor 20 juni

7 juni 2021

Vorige week ontving al het wetenschappelijk personeel een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête over Erkennen en Waarderen, in de mail. Dit onderwerp is veelvuldig genoemd in de eerste dialoog van het Strategisch Plan.

Ambities

De enquête is bedoeld om input op te halen ter voorbereiding op een advies aan het CvB. Begin dit jaar is de position paper Academia in Motion: Erkennen en Waarderen Universiteit Leiden gepubliceerd. De paper is het resultaat van vele gesprekken die de leden van de Stuurgroep Erkennen en Waarderen voerden binnen de faculteiten van de universiteit.

Jouw input is van belang

Jouw input op de in deze paper geformuleerde ambities en dilemma’s, wordt zeer op prijs gesteld. Jouw bijdrage via de enquête ondersteunt het uitwerken van een gezamenlijke visie en het omzetten van deze visie naar concrete doelstellingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen over de enquête, contact op met Vincent Wolters

Landelijk programma Erkennen en Waarderen

Het landelijke programma Erkennen en Waarderen is een gezamenlijk initiatief van VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw. Partijen beogen modernisering van het systeem van erkennen en waarderen waarbij de kwaliteit breder wordt erkend en gewaardeerd in verschillende domeinen als onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg.

Reageren is volledig anoniem en kan tot 20 juni.

Naar de enquête
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.