Universiteit Leiden

nl en

Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten

29 juni 2021

Vandaag heeft de VSNU het onderhandelaarsakkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021 bekendgemaakt. De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het salaris, hybride werken en het (sneller) in vaste dienst nemen van OBP, Hoogleraren, UHD’s en UD’s en medewerkers die een VIDI of VICI hebben toegewezen gekregen. 

Structurele loonsverhoging, eenmalige uitkering en verhoging minimum loon

De onderhandelaars van de Vereniging van Universiteiten en de werknemersorganisaties hebben op vrijdag 25 juni 2021 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao Nederlandse universiteiten voor 2021. Hiermee zetten de cao-partijen een volgende stap naar meer vaste contracten voor universiteitsmedewerkers en worden meer mogelijkheden gecreëerd voor hybride werken na corona. Daarnaast komt er een structurele loonsverhoging van 1,64% per 1 juli 2021 en vanaf 1 januari 2022 komt daar 0,36% bij. Ook ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van €650 en zal het minimumloon van de universitaire sector per 1 juli 2021 worden verhoogd naar €14 per uur. 

Meer vaste banen

In het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao is afgesproken dat universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren in principe na één jaar in vaste dienst komen. Bij een eerste aanstelling op een universiteit is deze termijn anderhalf jaar. Ook komt tijdelijke wetenschappelijk personeel met een Vidi-beurs in vaste dienst. Het ondersteunend en beheerspersoneel komt na een jaar in vaste dienst. Marcel Nollen, vicevoorzitter van de VU en hoofdonderhandelaar namens de VSNU: “Universiteiten zetten hiermee een mooie stap in het realiseren van meer vaste banen voor zowel wetenschappelijk en ondersteunend personeel.” 

Thuiswerkvergoeding

Verder verwachten de cao-partijen dat na de versoepelingen van de coronamaatregelen, het thuiswerken niet zal verdwijnen. De universiteiten willen dit faciliteren. Voor medewerkers binnen Nederland wordt het mogelijk om hybride te werken voor zover de functie en het werken als team dat toelaat. Leidinggevenden en medewerkers maken daar samen afspraken over. Universiteiten gaan medewerkers daarvoor een internetvergoeding aanbieden van €25 per maand en een thuiswerkvergoeding van €2 per dag. 

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 en is van toepassing op de ruim 55.000 medewerkers in de universitaire sector. De cao-partijen leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk 1 augustus een definitief cao-akkoord te sluiten.  Daarna worden de afspraken uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. 

Het persbericht  en het onderhandelingsakkoord zijn beschikbaar op de website van de VSNU.

Normaal Academisch Peil

De VSNU, WOinActie, de studentenbonden en de vakbonden blijven intussen streven naar een Normaal Academisch Peil, waarop de student van vandaag kan worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken. We roepen de Tweede Kamer op om de doelmatigheids-korting van 149 miljoen euro uit de Voorjaarsnota te schrappen. Bij het nieuwe kabinet bepleiten we structurele investeringen in de universitaire sector ter hoogte van 1,1 miljard euro, dat is nodig om de werkdruk te verlagen en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek weer op Normaal Academisch Peil te krijgen.

Plan van aanpak uitvoering nieuwe afspraken 

We kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben naar aanleiding van deze informatie. We hebben HRM verzocht om de impact van deze afspraken voor Universiteit Leiden in kaart te brengen en in samenwerking met de faculteiten een plan van aanpak te maken voor de uitvoering hiervan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.