Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Op locatie werken & start van het collegejaar 2021-2022

24 juni 2021

Op aanstaande zaterdag 26 juni gaan verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in. Een mooi bericht! Deze versoepelingen geven ons weer meer mogelijkheden om op de/onze campus te werken en elkaar te ontmoeten. Wel blijft het houden van anderhalve meter afstand op de campus van kracht. Dat geldt ook voor mensen die al gevaccineerd zijn.

Graag informeren wij je over de laatste stand van zaken voor onze faculteit. Bij alle informatie blijft de actuele situatie in Nederland leidend en blijft eenieders veiligheid altijd voorop staan. Het campusprotocol blijft gelden; blijf thuis bij klachten, doe altijd de coronacheck voor je naar de campus komt, en blijf de basisregels in acht nemen.

Voor 50% werken op locatie in de zomer

 • We mogen weer op onze werkplek werken. De anderhalve meter afstand blijft gelden in onze gebouwen. Dat betekent dat nog niet iedereen tegelijk naar het werk kan komen: houd je aan de maximale capaciteit per ruimte (de aantallen staan op de deur).
 • Toegang aanvragen via gebouwtoegang@LAW.leidenuniv.nl vervalt maar stem onderling en met je leidinggevende het werken op locatie af. Alleen als er toch te veel mensen komen werken gaan we dit aanvraagsysteem weer invoeren.
 • De maatregelen om veilig in de gebouwen te kunnen verblijven, zoals looproutes, gebruik van de liften en voorrangsregels bij de trappen, blijven ook van kracht.
 • De mondkapjesplicht in onze gebouwen vervalt per 26 juni. Eenieder die dat wil, mag uiteraard wel een mondkapje blijven dragen.
 • Voor interne teams (zonder gasten van buiten de universiteit dus) is het weer toegestaan om naar de universiteit te komen voor samenkomst, voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling of scholing.
 • De catering van de universiteit gaat gedeeltelijk weer open. De restaurants blijven in de zomermaanden gesloten (reguliere sluiting), de cafés zijn wel open. Met inachtneming van de anderhalve meter afstand kun je hier je consumptie ook weer binnen gebruiken
 • Eventuele vertrouwelijke (persoons) informatie die je hardcopy thuis hebt van de afgelopen thuiswerkperiode moet je veilig vernietigen (thuis of op je werkplek)
 • Voor studenten blijft het de komende tijd wel noodzakelijk om een studieplek te reserveren, via het reserveringsysteem SharedDesk.

TIP: Kom in de zomer naar je locatie voor het updaten van je computer want dan kun je het nieuwe collegejaar sneller aan de slag.

Werken op locatie vanaf september 2021

Sommige veranderingen willen we wel vasthouden. Over het werken vanaf september 2021 ontvang je via je leidinggevende informatie zodra het universitaire beleid klaar is. Ook maak je hierover afspraken binnen je eenheid.

Onderwijs op de campus in september 2021

We bereiden ons voor op (volledig) onderwijs op de campus met ingang van het nieuwe collegejaar, dus zónder beperkingen. Dit is heel fijn nieuws voor onze docenten en studenten. Het betekent dat we ervan uitgaan dat al het onderwijs fysiek op de campus plaats zal vinden, waardoor studenten en docenten elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten. De roosters hiervoor worden nu gemaakt en komen binnenkort beschikbaar.

In week 27 ontvangen docenten de facultaire handout uitgangspunten onderwijs 1e semester 2021-2022 met gedetailleerde informatie over de inrichting en ondersteuning.

Voor studenten die onverhoopt toch in quarantaine zitten of vanwege (in)reisbeperkingen (nog) niet aan het on-campus onderwijs kunnen meedoen organiseren we hybride alternatieven.

Op 13 augustus neemt het kabinet een definitief besluit over de start van het onderwijs in september.

Evenementen

Door de versoepeling van de maatregelen zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor evenementen. Hierbij blijft ook eenieders veiligheid voorop staan.

 • Diplomeringen en afstuderen gaan fysiek door en de capaciteit van de ruimte is bepalend.
 • Internationale gasten bij de (advanced) afstudeerceremonies kunnen via een livestream de ceremonie bijwonen. Informatie ontvangen de afgestudeerden via het OIC /BIO.
 • Voor oraties en promoties geldt dat deze met inachtneming van de anderhalve meter afstand weer plaats kunnen vinden. Tot het zomerreces zijn oraties toegestaan met maximaal 50 personen, en promoties met maximaal 10 gasten van de promovendus.
 • Ook voor de introductieprogramma’s (EL CID, HOP en OWL) zijn de huidige versoepelingen goed nieuws: de programma’s, die uitgaan van deels online activiteiten en deels fysieke ontmoetingen en activiteiten, kunnen naar verwachting doorgang vinden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de kabinetsmaatregelen in de komende maanden.

Blijf op de hoogte

Voor ons als universiteit zijn de actuele coronaregels altijd leidend voor de invulling van ons onderwijs en onderzoek. De meest recente update is te vinden op https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/updates

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.