Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt duurzaamheid, genderinclusiviteit en vergoedingen actieve student

21 juni 2021

Op maandag 28 juni om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staat het Duurzaamheidsverslag 2020. Ook komt de notitie Gender Neutrality and Gender Inclusion van de fracties DSP, LVS en PhDoc aan de orde, met de reactie daarop van het College van Bestuur. Verder bespreekt de Universiteitsraad de positionering en beloning van studenten in gremia. Op zijn verzoek heeft het College daar onderzoek naar gedaan.

Overige agendapunten:
-    Universiteit in tijden van corona
-    Personeel in cijfers 2021
-    Jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek
-    Voorstel NPO-middelen begeleiding studenten
-    Jaarbeeld VGM 2020
-    Regeling toelating masteropleidingen

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 5 juli om 15:30 uur.

Bekijk de agenda van de UR-vergadering van 28 juni.

Wil je deze vergadering of de overlegvergadering via MS Teams bijwonen? Dat kan. Meld je aan bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.