Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

We gaan weer terug naar campus in september 2021!

9 juni 2021

Het meeste onderwijs is afgerond, de tentamens zijn gestart, de roostering voor het collegejaar 2021-2022 is bijna klaar en de zomer is in zicht. Wat hebben we met z’n allen een intens collegejaar achter de rug, waar ook nog eens tijd is gemaakt voor onderzoek en de ondersteuning steeds paraat stond. We hopen dat iedereen nog in goede gezondheid verkeert na al deze inspanningen.

Uitgangspunten onderwijs eerste semester 2021-2022 doen recht aan:

a. Het verlangen van studenten en docenten om elkaar weer te ontmoeten op de campus en optimaal onderwijs te ontvangen en te geven;

b. De werkdruk onder docenten die een tropenjaar achter de rug hebben;

c. De studievoortgang van studenten die niet op de campus aanwezig kunnen zijn om coronaredenen;

d. De veiligheid op de campus en de naleving van de Corona-protocollen;

e. De werkdruk van alle ondersteunende staf die ook bijzonder hoog is geweest.

Basisscenario

- Het onderwijs (inclusief toetsing) wordt weer verzorgd op locatie. Studenten nodigen we dan ook allemaal uit om in september naar Den Haag te komen;

- We roosteren weer zoals vóór de coronatijd, uiteraard in overleg met de betrokkenen van de diverse vakken. Half juni zijn de roosters gereed;

- De 1,5 meter regel in de gebouwen is niet meer nodig;

- Wel geldt vooralsnog een maximumcapaciteit voor grotere zalen (hoorcolleges) van 75 studenten. We zijn geen voorstander van deze maatregelen omdat we een duidelijke rationale missen. Deze maatregel wordt mogelijk later losgelaten;

- Studenten hebben niet langer de keuze tussen onderwijs online en/of onderwijs on campus. (want dubbel werk voor docenten). On campus onderwijs wordt dus weer de norm.

Voor studenten die niet op campus kunnen komen

- Studenten die niet kunnen komen in verband met reisbeperkingen of coronaklachten volgen het onderwijs hybride of via opnames (second best). Hiervoor dienen zij zich aan te melden via een tool in Brightspace. Online of hybride onderwijs blijft zo louter beperkt tot deze groep. Er komt een handleiding voor docenten om een aanmeldlijst toe te voegen aan de Brightspacecursus;

- Er wordt extra ondersteuning geboden vanuit ons Future Learning Office, ICLON, CfI en UFB voor onder meer vaste camera's voor weblectures, apparatuur voor hybride onderwijs, pilots met hybride onderwijsruimtes (Learning Anywhere), getrainde studentassistenten bijvoorbeeld als moderator bij hybride onderwijs.

Blijf op de hoogte

Bij alles geldt dat we afhankelijk blijven van de actuele coronasituatie. Voor de universiteit zijn de actuele coronaregels altijd leidend voor de invulling van het onderwijs. De meest recente update vind je hier.

Zomerse afsluiting & vakantie

We adviseren je uit te rusten de komende zomerperiode en ook vakantie te nemen om zo met energie te kunnen starten met het nieuwe collegejaar. Voor begin juli staat er een zomerse afsluiting op het programma. Nadere informatie volgt via de FGGA Nieuwsbrief en je leidinggevende.

Namens het faculteitsbestuur, Koen Caminada

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.