Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Inspiratiesessie out-of-the-box onderwijs

13 juli 2021

Op dinsdag 29 juni werd door Tirza en Ilse voor docenten en andere geïnteresseerden een inspiratiesessie over Out-of-the-box onderwijs georganiseerd. Het doel hiervan was om docenten te inspireren om studenten op een vernieuwende manier te activeren en te motiveren.

Vormgeving 'Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen'

Tijdens de sessie werden voorbeelden gegeven en gingen deelnemers in kleine groepjes aan de slag met een casus en een bijbehorende opdracht. Centraal stond de vormgeving van het vak 'Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen'.

Dit vak zal volgend academisch jaar daadwerkelijk anders worden vormgegeven. De bedoeling was dat het innovatieve idee aan zou sluiten bij één van de volgende thema's: geïnspireerd op een tv-show, do-it-yourself of sociale media.

Originele ideeën

De ideeën werd uiteindelijk gepitcht in de plenaire sessie. Er kwamen originele ideeën naar voren. Zo kwam het idee gebaseerd op het televisieprogramma ‘Wie ben ik?’ naar voren. Studenten hebben een post-it op hun gezicht met daarop bijvoorbeeld Bowlby (grondlegger gehechtheidstheorie) of een normaalverdeling en moeten door middel van vragen stellen aan medestudenten erachter komen wat op hun post-it staat.

Een Do-it-yourself geïnspireerd idee was bijvoorbeeld om studenten een krantenartikel te laten schrijven met een fout erin waarna medestudenten moeten achterhalen en beargumenteren welke informatie wel of niet kloppend is. Ten slotte kwam binnen het thema sociale media naar voren om in een Instagram-verhaal de kernboodschap van een college weer te geven in een bericht aan ouders (of een andere doelgroep).

De deelnemers waren erg enthousiast en gaan hopelijk met nieuwe inspiratie aan de slag met de vormgeving voor de vakken in het komende academisch jaar!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.