Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Prijs voor Inspirerend Onderwijs Pedagogische Wetenschappen

13 juli 2021

Zoals jullie wellicht weten, reikt de opleidingscommissie elk jaar een onderwijsprijs uit. Tot nu toe werd de prijs uitgereikt aan één individuele docent - 'Prijs Excellente Docent Pedagogische Wetenschappen, maar daar komt verandering in. In overleg met het opleidingsbestuur heeft de opleidingscommissie besloten dat het tijd is voor een nieuwe prijs, die erkenning en waardering voor onderwijs op een breder niveau uitspreekt. Een prijs die niet gericht is op het werk van één docent, maar op onderwijsinitiatieven die vaak ontstaan door samenwerking tussen collega’s. Een prijs die waardering uitspreekt én inspireert.

Wij presenteren u: de Prijs voor Inspirerend Onderwijs Pedagogische Wetenschappen.

We willen je via deze mededeling informeren over deze nieuwe prijs en daarnaast vragen we je om input. Want niet alleen de naam is nieuw, ook de procedure waarbij jullie nominaties kunnen doorgeven!

Over de prijs

Voor de Prijs voor Inspirerend Onderwijs Pedagogische Wetenschappen zijn we op zoek naar inspirerende onderwijsinitiatieven van het afgelopen jaar.

Waar kun je zoal aan denken? Een aantal voorbeelden:

  • Een opdracht die studenten motiveerde of enthousiast maakte voor de stof
  • Een werkvorm die studenten activeerde, waardoor ze de stof beter begrepen
  • De opzet van een vak die heel goed werkte
  • Beschikbaarheid van kennisclips die het begrip versterkte

Bovenstaande voorbeelden gaan over één vak, maar ook vakoverstijgende initiatieven mogen genomineerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting tussen verschillende vakken.

Hoe verloopt de procedure?

Zowel studenten als docenten kunnen initiatieven nomineren voor deze prijs. In beide gevallen kan dat via een vragenlijst.

Ook de opleidingscommissie zelf kan initiatieven nomineren; dat kan bijvoorbeeld via de vragenlijsten die docenten invullen bij het interpreteren van de evaluatieverslagen. Hier worden vaak nieuwe initiatieven genoemd en in combinatie met de evaluatieresultaten kan dit leiden tot een nominatie vanuit de opleidingscommissie.

Alle nominaties worden door opleidingscommissie bekeken en zo komen we tot een TOP 3.

En verder?

Na de zomer zal de opleidingscommissie contact opnemen met docenten die betrokken zijn bij de initiatieven uit de TOP 3.

Aan deze TOP 3 wordt dan gevraagd om het project toe te lichten, zodat wij deze initiatieven op een rij kunnen zetten in de vorm van een flyer. Deze kunnen we rondsturen, zodat we elkaar verder kunnen inspireren!

Daarnaast zal er door de opleidingscommissie ook een winnaar gekozen worden, die de Prijs voor Inspirerend Onderwijs 2020-2021 in ontvangst mag nemen. De uitreiking is zoals gebruikelijk tijdens de kerstborrel (december 2021).

Wat kun je doen?

Hierbij nodigen wij je uit om een onderwijsinitiatief te nomineren voor de Prijs voor Inspirerend Onderwijs 2020-2021.

Je mag een initiatief nomineren waar je zelf bij betrokken was, maar ook het initiatief van een collega mag genomineerd worden.

Je nominatie heeft betrekking op het onderwijs van afgelopen studiejaar, van blok 1 tot en met blok 4 (september 2020 – juni 2021).

Elke medewerker mag één initiatief nomineren. Bedenk goed welk initiatief je wilt nomineren en waarom, en vul dan de vragenlijst hieronder in.

Je doet dit anoniem. Een naam of andere persoonlijke informatie wordt niet gevraagd of verworven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.