Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Thuiswerken en op locatie

12 juli 2021

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is per 26 juni 2021 geschrapt. Wat betekent dat voor het werken op een universitaire locatie? Het gedwongen thuiswerken heeft ons geleerd dat veel dingen online best goed gaan, maar dat we ook graag weer op locatie werken.

De kracht van de Universiteit Leiden is de hechte academische gemeenschap van onderzoekers, docenten, andere medewerkers en studenten. Dat communitygevoel van onze universiteit vinden we belangrijk. Het komt tot bloei tijdens ontmoetingen op onze campus. Tegelijkertijd heeft thuiswerken ook voordelen.

We verwachten dat veel medewerkers na de zomervakantie een deel van hun tijd thuis willen blijven werken en voor een deel op de universitaire locaties. Hoe deze combinatie van thuiswerken en op de universiteit werken er precies gaat uitzien voor jou, hangt af van jouw eigen werkzaamheden en situatie en die van je team. Het vraagt om oplossingen op maat. Het is daarom belangrijk om in gesprekken met je leidinggevende en je team/afdeling te overleggen welke behoeftes en belangen er zijn en welke afspraken er dus gemaakt moeten worden. Samen ga je ontdekken wat werkt en wat niet.

Flexibel werken zal voor de hele universiteit een transformatie en leerervaring zijn. Het zorgt voor een verschuiving in de manier waarop we werk plannen, leiding geven en hoe we hierover nadenken. Het uitgangspunt is daarbij dat thuiswerken geen recht is maar ook geen plicht en dat je werkt vanuit Nederland, ook als je thuiswerkt, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met je leidinggevende en HR. Werken vanuit het buitenland heeft namelijk gevolgen voor je sociale verzekering en je fiscale situatie.

Wat blijft de komende periode van kracht?

  • Op locatie geldt het campusprotocol.
  • We houden 1.5 meter afstand. Dit geeft beperkingen voor gebruik van de ruimte. Er is beperkte capaciteit per kantoor- en vergaderruimte. Stickers geven het maximaal aantal werkplekken aan.
  • Kom of wil je naar kantoor, bespreek dat van tevoren met je leidinggevende.
  • Een plek reserveren is op sommige locaties verplicht.

Faciliteiten werkplekken

Aan het begin van de coronaperiode hebben veel medewerkers kantoorstoelen, schermen en dergelijke meegenomen naar huis om daar hun werk te kunnen voortzetten. Nu we langzaam weer ten dele de tegengestelde beweging maken, inventariseren we  wat er nodig is om de faciliteiten en voorzieningen weer optimaal beschikbaar te maken op de universitaire locaties.

Ook voor collega’s die een deel van hun tijd thuiswerken, is het van belang dat de faciliteiten op orde blijven of komen, in overeenstemming met arbo-richtlijnen. Hiervoor zijn universiteit-breed kaders en beleid vastgesteld, maar ook hiervoor geldt dat maatwerk nodig is. De faculteiten hebben de ruimte om hier zelf een doorvertaling van te maken in lijn met het beleid over verstrekking thuiswerkfaciliteiten.

Het vervolg

Binnen faculteiten wordt al volop gesproken over, en voorbereid op, een (gedeeltelijke) terugkeer naar de universiteit na de zomer. De invulling hiervan zal verschillen per faculteit, zodat hiermee zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de vereisten voor een goede samenwerking. We verwachten dat het komende jaar hoe dan ook een transitiejaar is, waarin we met elkaar leren en ervaren hoe we met een combinatie van thuis en op locatie werken samen invulling kunnen geven aan de nieuwe situatie.

Meer informatie

Heb je vragen over het werken op locatie en thuis? Heb je ideeën over hoe dit voor jouw team succesvol kan worden ingevuld? Bespreek het met je leidinggevende. In het rapport van SoFoKles over hybride werken voor het WO lees je praktische tips.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.