Universiteit Leiden

nl en

Update onderhandelaarsakkoord cao

12 juli 2021

De berichtgeving Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten - Universiteit Leiden dat de onderhandelaars van de Vereniging van Universiteiten en de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten over de nieuwe cao Nederlandse universiteiten voor 2021, heeft geleid tot veel vragen binnen Universiteit Leiden en andere universiteiten. Veel van deze vragen kunnen we helaas nog niet beantwoorden. De bonden leggen op dit moment het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban. Cao-partijen streven ernaar uiterlijk 1 augustus een definitief cao-akkoord te sluiten. Daarna worden de afspraken uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst.

De Directie HRM brengt de impact van de voorlopige afspraken voor Universiteit Leiden in kaart en maakt in samenwerking met de faculteiten een plan van aanpak voor de uitvoering hiervan. Universiteit Leiden en de andere universiteiten hebben de vragen die leven voorgelegd aan de VSNU. We verwachten dat zij een deel van de vragen in de vorm van een FAQ in de loop van deze week beantwoorden. Pas nadat er een definitief cao-akkoord is gesloten, kunnen meer specifieke vragen – waarschijnlijk eind augustus - worden beantwoord. De definitieve cao-tekst wordt niet voor begin september verwacht, aldus de VSNU. Ook hiervoor geldt dat de Directie HRM van Universiteit Leiden de impact van het definitieve cao-akkoord en de cao-tekst vervolgens moet doorvertalen naar de Leidse situatie. Daarbij geldt dat wanneer er arbeidsrechtelijke consequenties voor een medewerker voortvloeien uit de nieuwe cao, zij hierover proactief worden benaderd.

We hopen op jullie geduld. Heb je dringende kwesties, bespreek deze dan met je leidinggevende of HRM-adviseur. De HRM-collega’s kunnen de veel voorkomende vragen ook weer bundelen en voorleggen aan de Directie HRM. Op deze wijze kunnen de vragen die leven ook verder in kaart gebracht worden voor de VSNU. Zodra de FAQ van de VSNU beschikbaar is, delen we deze via de medewerkerswebsite. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.