Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie, Onderzoek

Start Academisch Jaar 2021-2022

31 augustus 2021

Beste collega,

Inmiddels is er meer duidelijkheid over wat de versoepeling in het onderwijs met ingang van 30 augustus voor ons betekent. In aanvulling op ons bericht van 18 augustus volgt daarover in deze e-mail meer informatie. We willen bovendien extra aandacht besteden aan de veiligheidssituatie.

Het uitgangspunt is dat de universiteit weer opengaat. Dat is het kabinetsbesluit en wij zijn blij met de geboden versoepelingen voor het hoger onderwijs en met de situatie waarin we met elkaar steeds meer terug keren naar een ‘normale’ werk- en studieomgeving. Daarbij nemen wij uiteraard de noodzakelijke maatregelen in acht. De universiteit streeft als werkgever naar een veilige werkomgeving.

Vanaf 30 augustus staat er een nieuw campusprotocol op de universitaire corona-website en aanvullende informatie over het coronabeleid. Hieronder lichten wij een aantal maatregelen toe die zullen helpen om het onderwijs op een veilige manier te geven. OSZ informeert naar verwachting de studenten hier woensdag 1 september over.

Mondkapjes en 1,5m maatregel

Voor de universiteit gaat per 30 augustus 2021 een uitzonderlijke versoepeling in. Dan wordt de 1,5m maatregel in alle UL-gebouwen losgelaten. Dit geldt voor studenten en voor medewerkers, voor collegezalen, de Universiteitsbibliotheek en voor kantoorruimtes.

Een voorwaarde is dat studenten en medewerkers, wanneer ze zich door de gebouwen van de universiteit bewegen, vanaf 30 augustus opnieuw een mondkapje dragen. Deze maatregel komt dus weer terug. Loopt iemand door de gang zonder mondkapje dan kun je deze persoon wijzen op het campusprotocol. We moeten ervoor zorgen dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar daarop aanspreken als dat nodig is.

Sommige collega’s vragen of ze studenten kunnen verzoeken om tijdens college een mondkapje op te houden. In de collegezaal bepaalt de docent de orde. Je kunt dit aan de studenten vragen en er in alle redelijkheid afspraken over maken, maar verplichten kan niet.

Het is niet mogelijk en niet nodig om de 1,5m-regel toe te passen in de collegezaal, maar als docent kun je uiteraard afstand houden waar dat mogelijk is. Het is niet de bedoeling dat je een groep studenten opsplitst om 1,5m te waarborgen.

Thuiswerken

Buiten het onderwijs om blijven we zoveel mogelijk thuis werken. We volgen hierin het advies van het kabinet. Na overleg met je leidinggevende kun je op de universiteit werken. Ook medewerkers met locatie-gebonden werkzaamheden of onderwijswerkzaamheden zijn natuurlijk welkom on campus.

Terug naar fysiek onderwijs

Iedereen heeft recht op een veilige omgeving. De universiteit doet er alles aan om on campus onderwijs veilig te houden. Mocht je vragen of twijfels hebben over het verzorgen van fysiek onderwijs, ga dan in gesprek met je leidinggevende om de mogelijkheden te bespreken. Het streven is studenten vooral on campus onderwijs te bieden. Alleen colleges voor meer dan 75 studenten mogen geheel online worden aangeboden. Het bieden van uitsluitend online onderwijs is alleen mogelijk na instemming van leidinggevende, opleidingsvoorzitter en vice-decanen en indien daar gegronde redenen voor zijn.

Maximale groepsgrootte

Er geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte van 75 personen. In de handreiking van 18 augustus (terug te vinden op de website FGW Onderwijs) staat hier informatie over. De capaciteit van zelfstudieplekken in bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek en het Arsenaal wordt door deze maatregel vergroot; een plek kan worden gereserveerd via de studieplekken-website.

We vragen docenten van grote hoorcolleges om zelf te organiseren dat er niet meer dan 75 studenten bij hun college aanwezig zijn. Hierover wordt deze week een aparte email (met tips) gestuurd door Onderwijsvoorbereiding.

Dit betekent dat er ook maximaal 75 personen aanwezig mogen zijn bij promotieplechtigheden, oraties en diploma-uitreikingen. Vergaderingen en andere bijeenkomsten (workshops en seminars) zijn vanaf 30 augustus weer fysiek toegestaan, met een maximum van 75 personen. Ook bijeenkomsten die niet direct gelinkt zijn aan onderwijs en onderzoek, zoals bbq’s en borrels, zijn eventueel toegestaan. Overleg met UFB wat de mogelijkheden zijn via reserveringen@hum.leidenuniv.nl. Zo kan op maat naar het verzoek gekeken worden. In het algemeen geldt: 1 . placeren en 2. maximaal 75 personen. Op dit moment geldt dit ook voor buitenlocaties als de tuin van het Huizinga en Reuvens.

Ventilatie en schoonmaken

Qua ventilatie voldoen de collegezalen aan alle eisen (de onderwijsruimtes zonder ramen zijn mechanisch geventileerd). Er wordt tussendoor niet meer schoongemaakt maar er staan overal hygiëne-zuilen en docenten en studenten kunnen ervoor kiezen om zelf hun tafel te reinigen. 

Hoe hoog is de vaccinatiegraad van de studenten?

Volgens de laatste berichten van de GGD Leiden is de vaccinatiegraad onder studenten (inclusief buitenlandse studenten) hoog ten opzichte van de leeftijdsgroep (90% is ten minste één keer gevaccineerd).

Zelfstudieplekken

In de loop van september komt er een tool beschikbaar waarmee studenten kunnen zien in welke leegstaande collegezalen ze terecht kunnen voor zelfstudie. Dit is ook handig als ze voor of na een on campus college een online hoorcollege moeten bijwonen.

Gratis zelftesten

We roepen alle studenten en medewerkers die onderwijs geven op zich twee keer per week te testen. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en dragen we het virus minder snel ongemerkt over op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via een digitaal portaal van SURF: www.zelftestonderwijs.nl.

Bij de ingang van de gebouwen zullen ook zelftesten worden verstrekt. Medewerkers en studenten wordt overigens ook aangeraden in of net voor het weekend een PCR-test te laten doen bij de GGD. Dat kan ook als men geen klachten heeft en is betrouwbaarder dan een zelftest. Medewerkers en studenten doen dit gratis via https://coronatest.nl/

Mondkapje in de wandelgangen

Tijdens het verplaatsen is het volgen van de aangegeven looprichting en het dragen van een mondneusmasker verplicht. Mondkapjes zijn beschikbaar bij de recepties voor diegenen die het mondkapje vergeten zijn mee te nemen. Ook zijn zelftesten bij de recepties voorhanden, maar die zijn voor een andere dag. Het is niet de bedoeling om bij de receptie te gaan testen op de dag waarop je college gaat geven.

Wat te doen bij besmetting?

Bij een onverhoopte besmetting is bron- en contactonderzoek door de GGD essentieel.

Ook intern melding maken is van groot belang, hoewel dit wordt gevraagd op basis van vrijwilligheid. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen. De interne procedure voor melding van een besmetting bestaat al. Lees hier wat te doen in geval van een besmetting met het coronavirus.

Wanneer je verneemt dat iemand die bij het werkcollege aanwezig was corona heeft gekregen, geldt het volgende. Als je voldoende beschermd bent (14 dagen geleden gevaccineerd of reeds hersteld van corona, etc) hoef je niet in quarantaine, maar is het raadzaam je bij verkoudheidsklachten e.d. te laten testen. Wees terughoudend met grote groepen. Ben je niet beschermd, ga dan vijf dagen in quarantaine en test geregeld (zie verder de website van het RIVM).

Vaccineren zonder afspraak in Leiden en Den Haag

In samenwerking met de GGD bieden we studenten vanaf 18 jaar en medewerkers de mogelijkheid om een vaccinatie zonder afspraak te krijgen. Dit zijn de tijden en locaties in en rond Leiden en rond Den Haag. Kijk voor andere locaties op www.prikkenzonderafspraak.nl.

Tentamens

Tentamens mogen na 20 september waarschijnlijk wél in groepen groter dan 75 personen worden afgenomen, maar wel met inachtneming van de 1,5m richtlijn (wat bij grote groepen lastig is). Hierover volgt nog berichtgeving.

Voor tentamens in het Universitair Sportcentrum zijn nieuwe protocollen gemaakt. Dit betekent voor FGW dat we voor slechts drie tentamens in oktober aanpassingen moeten doen. De desbetreffende opleidingen worden hierover geïnformeerd.

Afwezigheid studenten

Hoe gaan we om met studenten die zich voor een aanzienlijk aantal weken afmelden voor on campus onderwijs met corona (of corona-maatregelen) als reden? Studenten worden geacht on campus onderwijs te volgen. Indien ze corona krijgen, melden ze zich ziek via Brightspace; de docent bepaalt hoe de student de gemiste collegestof kan inhalen. Een student die in quarantaine moet, zal hoogstens vijf dagen afwezig zijn en mist dan in principe niet meer dan één college. Kwetsbare studenten, die niet naar de campus kunnen komen of studenten die mantelzorger zijn, kunnen dit bespreken met de studiecoördinator en hun docent. Zij zullen aangewezen zijn op second best onderwijs, dat bestaat uit gestreamde hoorcolleges, hybride werkcolleges of zelfstandige inhaalopdrachten.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de studiecoördinator of de opleidingsvoorzitter. Ondersteuningsvragen kun je stellen aan ECOLe. Raadpleeg regelmatig de website over FGW-(corona)beleid en FGW Onderwijs. Recente universitaire corona-informatie staat op de corona-update van 30 augustus en het nieuwe Campusprotocol.

Tot besluit

De komende weken worden spannend, maar wij hebben er veel vertrouwen in dat alles goed zal gaan. De hygiënemaatregelen, het testen, de mondkapjes, de ventilatie en de vaccinaties zullen de veiligheid vergroten. Wij hebben vernomen dat de GGD enthousiast is over de hoge vaccinatiegraad van de Leidse studenten.

 

Met hartelijke groet,

namens het Faculteitsbestuur,

 

Mirjam de Baar en Jeroen Touwen

Vice-decanen Faculteit Geesteswetenschappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.