Universiteit Leiden

nl en

Update cao: salarisverhoging en eenmalige uitkering in september uitbetaald

12 augustus 2021

Na een positieve achterbanraadpleging hebben de cao-partijen het onderhandelaarsakkoord van 25 juni omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022.

In het kort:

  • De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2022.
  • Op 1 juli 2021 verhogen we je salaris met 1,64% en op 1 januari 2022 met 0,36%.
  • Was je op 1 juli 2021 in dienst, dan ontvang je een eenmalige uitkering van €650,-.
  • Je ontvangt de salarisverhoging van 1 juli 2021 en de eenmalige uitkering in september.
  • Hoe we de cao-afspraken kunnen vertalen naar de Leidse situatie hangt af van de definitieve cao-tekst. We verwachten deze tekst eind september te ontvangen.
  • Zijn er naar aanleiding van de nieuwe cao arbeidsrechtelijke consequenties voor jouw situatie, dan nemen wij contact met je op.

Eind september een definitieve cao-tekst 2021-2022

Achter de schermen werken de VSNU en de werknemersorganisaties aan de nieuwe cao-tekst. We verwachten dat deze tekst eind september op de VSNU-website beschikbaar is. Eind augustus volgt er een FAQ over de uitwerking van dit definitieve cao-akkoord op diezelfde website. Zodra de FAQ online staat, delen we dit op de medewerkerswebsite.

De Leidse situatie

Ook binnen de Universiteit Leiden werken we hard aan de uitvoering van het cao-akkoord. Voor sommige zaken zijn we afhankelijk van de definitieve cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, kunnen we de afspraken vertalen naar de Leidse situatie. Als er door de nieuwe afspraken in jouw situatie arbeidsrechtelijke consequenties ontstaan, nemen wij contact met je op.

Nieuwe salaristabellen

De salarisverhoging per 1 juli 2021 en de eenmalige uitkering ontvang je in september. Je kunt de nieuwe salaristabellen bekijken op de medewerkerswebsite. De salaristabellen per 1 januari 2022 volgen na september.

Vragen?

We hopen op jullie geduld. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang. Heb je dringende kwesties, bespreek deze dan met je leidinggevende of HRM-adviseur. Zij kunnen de veel voorkomende vragen voorleggen aan de Directie HRM.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.