Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Facultaire prijs voor onderwijs en onderzoek met impact

23 november 2021

Veel onderzoekers en docenten van onze faculteit ontplooien activiteiten die de maatschappelijke impact van hun onderzoek en/of onderwijs versterken of beter zichtbaar maken. Om haar waardering daarvoor te tonen reikt het Faculteitsbestuur jaarlijks een facultaire impactprijs uit. Aan deze prijs is een geldbedrag van €1000 bruto verbonden (uitgekeerd als gratificatie). We dagen je uit meest impactvolle docent of onderzoeker van 2021 te nomineren via deze link.

Call for nominations: Facultaire Impactprijs 2021
Iedere medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen kan zichzelf of een andere medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen aandragen voor de facultaire impactprijs. Het is niet mogelijk om studenten of buitenpromovendi te nomineren. Leden van het Faculteitsbestuur en leden van de beoordelingscommissie zijn van deelname uitgesloten. Bij de nominatie moet worden vermeld:

  • De positieve impact van het onderwijs en/of onderzoek van de genomineerde op de samenleving
  • in 2021
  • met specifieke aandacht voor samenwerking met stakeholders en het
  • betrekken en bereiken van een breed publiek.

Dit jaar zal de jury extra aandacht besteden aan de strategie achter de, door de kandidaat ontplooide, initiatieven. Met andere woorden: aan welke impact (verandering op de lange termijn) wil de kandidaat bijdragen en hoe dragen de ontplooide initiatieven daar aan bij?

Wat is impact?
Het is aan de aanvrager om aannemelijk te maken dat de genomineerde in het afgelopen jaar bij heeft gedragen aan een positieve impact op (groepen mensen uit) de samenleving. Dit kunnen verschillende soorten van activiteiten zijn, zoals (maar niet uitsluitend) outreach, beleidsbeïnvloeding, kennistransfer of maatschappelijke netwerkvorming.

De Faculteit der Geesteswetenschappen houdt voor deze prijs de definitie van impact van het Britse Research Excellence Framework (REF) aan:

Impact includes, but is not limited to, an effect on, change or benefit to:

  • the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, performance, policy, practice, process or understanding
  • of an audience, beneficiary, community, constituency, organization or individuals
  • in any geographic location whether locally, regionally, nationally, or internationally.

Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects.

Wat is de procedure?
Nominaties kunnen gedaan worden door dit formulier in te vullen en op te sturen naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

De deadline voor inzendingen voor de nominatieronde 2021 is vrijdag 17 december 2021. Een interne beoordelingscommissie zal de nominaties beoordelen en een winnaar selecteren. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een later te bepalen facultair evenement.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.