Universiteit Leiden

nl en

Mogelijkheden uitbetalen participanten

24 september 2021

De regel van het wetenschappelijk onderzoek dat de anonimiteit van participanten gegarandeerd zou moeten worden, strookt niet met de eisen van de Belastingdienst. Daarom is het sinds vorig jaar niet meer mogelijk om participanten aan onderzoek anoniem en contant uit te betalen.

Geen toestemming anoniem belonen

Het verplicht delen van privacygevoelige informatie die niet van nut is voor het onderzoek, kan afschrikwekkend werken bij het werven van participanten. Dat kan weer leiden tot een verminderd/niet representatief onderzoek. Toch heeft de Universiteit Leiden, net als andere universiteiten, geen toestemming gekregen om door te gaan met het anoniem belonen van participanten voor hun deelname aan onderzoek.

Hoe wel uitbetalen?

Om het voor onderzoekers zo duidelijk mogelijk te maken hoe participanten wel uitbetaald kunnen worden, heeft het FSSC, samen met de instituten Pedagogische Wetenschappen en Psychologie, de mogelijkheden schematisch weergegeven. Deze informatie komt binnenkort op de universitaire website (Hoe betaal ik proefpersonen?). Hieronder staat alvast een voorproefje.

Verder is het goed om te weten dat:

  • Als participanten bedankt worden met een geschenk in plaats van met een bedrag zijn adres gegevens niet nodig, nog wel altijd een naam. Deze geschenken zijn onbelast.
  • Participanten uitbetalen via een vrijwilligersvergoeding kan niet meer. Lopende projecten die daar al mee werken kunnen die betalingen afmaken.
  • Als participanten per jaar in totaal voor meer dan 10 euro ontvangen voor hun deelname aan onderzoek (dit geldt voor alle onderzoeken per jaar samen), ontvangen zij automatisch een bericht van het FSSC dat zij daarover belasting moeten betalen.
  • Een koppeling met SONA is nu niet mogelijk. De universiteit gaat wel onderzoeken of dat in de toekomst een optie is.
  • Een bankbetaling onder de 7 euro aan participanten in niet-SEPA landen wordt niet door het FSSC in behandeling genomen. Dit omdat de afhandelingskosten en bankkosten hiervoor te hoog zijn.
  • Werk je met participanten databases zoals bijvoorbeeld Prolific, dan gelden de uitbetalingsregels van dat platform

Heb je vragen over het betalen van participanten of werken de genoemde mogelijkheden niet voor jouw project, neem dan contact op met het FSSC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.