Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Oproep: nog geld beschikbaar uit fonds voor alumni-activiteiten

30 september 2021

Dit jaar is er nog 5000 euro beschikbaar uit het Fonds VVJF. Het fonds is opgericht in 2011 dankzij een deel van de donaties aan het (Leids Universiteits Fonds) LUF door alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het fonds heeft tot doel de ondersteuning van het organiseren van activiteiten voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast draagt het bij aan onderhoud en uitbreiding van de bibliotheek van de faculteit. 

In 2014 is een schenking ontvangen van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit. Deze schenking van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit heeft tot doel het financieren van aankopen en andere uitgaven ten behoeve van de bibliotheek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in zoverre er voor bedoelde aankopen en uitgaven geen ruimte is op de begroting van de Universiteit Leiden. 

Komend jaar is er nog 15.000 euro beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via alumni@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.