Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Thuiswerkfaciliteiten aanvragen via Serviceplein

5 oktober 2021

Na anderhalf jaar zoveel mogelijk thuiswerken, gaan we steeds meer richting een hybride werkvorm waar plaatsonafhankelijk werken onderdeel van is. Meubels en producten die je nodig hebt om thuis of plaatsonafhankelijk te werken, kun je binnenkort via één tool bestellen. 

Voorwaarden

Thuiswerken is geen wettelijk recht en niet alle functies zijn geschikt voor thuiswerken. Als je thuis wilt (blijven) werken, bespreek je dit met je leidinggevende. Met hem of haar maak je heldere afspraken over de voorzieningen, de verdeling van thuis- en op kantoor werken en de manier van samenwerken. Uitgangspunt is dat je minimaal 40% van je werktijd op kantoor bent. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor thuiswerkfaciliteiten:

  • Je hebt een arbeidsovereenkomst van ten minste 19 uur (0,5 fte bezoldigd)
  • Je hebt een functie waarbij je mag thuiswerken en dit tenminste één dag in de week structureel kunt doen

Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 19 uur kun je in overleg met je leidinggevende thuiswerken, maar je hebt dan geen beschikking tot de thuiswerkfaciliteiten.

Aanvragen

Vanaf 5 oktober kunnen medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen en het ICLON via het Serviceplein meubilair aanvragen. Later kun je hier ook terecht voor ICT-middelen, zoals een laptop. Voorlopig kan je deze nog aanvragen via de gebruikelijke manier. 

  1. Bespreek met je leidinggevende welke artikelen je wilt aanvragen
  2. Log in op het Serviceplein en klik op de tegel Thuiswerkfaciliteiten. Let op: je hebt het SAP-nummer nodig waarop je de kosten van het artikel kan boeken.
  3. Je leidinggevende beoordeelt je aanvraag
  4. Na goedkeuring volgt de bestelling

Gefaseerde livegang

De tegel Thuiswerkfaciliteiten is vanaf 5 oktober alleen beschikbaar voor medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen en ICLON. Op termijn zullen ook andere faculteiten en eenheden volgen. Later is het ook mogelijk om ICT-middelen, zoals een laptop, aan te vragen via deze tool. Je faculteit of eenheid zal je hierover informeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.