Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Corona-update: Versoepelingen ingegaan, nieuw Campusprotocol, handout Onderwijs

27 september 2021

De versoepelingen in het hoger onderwijs, zoals aangekondigd in de update van 20 september, zijn inmiddels ingegaan. Dat betekent in het kort dat er geen maximumaantal personen voor onze collegezalen meer gehanteerd wordt, geen mondkapjesplicht meer geldt en dat je niet langer anderhalve meter afstand tot elkaar hoeft te houden in onze gebouwen.

Alle nu nog geldende regels voor werken en studeren op de universiteit, staan in een nieuwe versie van het Campusprotocol. Lees deze goed door en wijs ook je collega's, medestudenten en bezoekers erop. De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met elkaar. Houd je aan de regels voor je eigen veiligheid en die van de ander, geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars grenzen. 

In de handout Onderwijs per 25 september vind je meer informatie over:

  • Afschaffen coronarestricties
  • Afweging fysiek - online onderwijs
  • Onderwijs voor studenten die vanwege Corona-redenen (Coronacheck, inreisproblemen van internationale studenten, risicogroepen) niet op de campus aanwezig kunnen zijn.
  • Tentaminering
  • Ondersteuning

Let op: per faculteit kan het aanbod van ondersteuning verschillen en/of zijn er aanvullende maatregelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.