Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Definitieve cao gepubliceerd

18 oktober 2021

Op maandag 18 oktober heeft VSNU de definitieve cao Nederlandse Universiteiten (1 januari 2021 t/m 31 maart 2022) gepubliceerd. Het team Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrelaties van de directie HRM brengt samen met de decentrale HR-adviseurs in kaart wat de nieuwe cao precies betekent voor individuele medewerkers. Op hoofdlijnen weten we dit al, maar er zijn altijd specifieke omstandigheden die wellicht om maatwerk vragen. Daar waar er sprake is van rechtspositionele veranderingen (wijziging van een tijdelijk naar een vast contract) zal daarover pro-actief naar de betrokken medewerkers worden gecommuniceerd. 

We verwerken de nieuwe cao nauwkeurig en zorgvuldig in onze systemen. Dit vraagt veel tijd, waarvoor we je begrip willen vragen. Het kan dus even duren voordat je individueel iets hoort. Dit zal geen effect hebben op de ingangsdatum van een eventuele wijziging in je contract.

Op de website van de VSNU vind je het persbericht en de definitieve cao Nederlandse Universiteiten.

Mocht je urgente vragen hebben dan kun je in eerste instantie terecht bij je leidinggevende of je HR-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.