Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Junior Crystal Scales of Justice Prize

26 oktober 2021

Deze prijs staat open voor studenten die zich voorbereiden op een masterdiploma (eerste of tweede jaar) aan een rechtenfaculteit van een van de lidstaten van de Raad van Europa of van een waarnemingsstaat bij de CEPEJ. Het vormt een aanvulling op de bestaande Crystal Scales Justice Prize, die tot doel heeft innovatieve en efficiënte praktijken met betrekking tot het functioneren van justitie, gerechtelijke procedures of de organisatie van rechtbanken te ontdekken en onder de aandacht te brengen.

Deadline: 20 november 2021.

Meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.