Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Save the date: bijeenkomst midterm review op 19 januari 2022

12 oktober 2021

Leiden we onze studenten op naar tevredenheid van werkgevers? Hoe kijken we naar ons onderwijs ná de pandemie? Ziet de buitenwereld ons zoals wij willen dat zij ons ziet? Deze en andere vragen liggen op tafel tijdens de midterm review van de juridische opleidingen.

Hierbij nodigt het faculteitsbestuur u hartelijk uit voor deze bijeenkomst, die plaatsvindt op woensdag 19 januari 2022. De bijeenkomst is ontwikkelingsgericht, heeft de vorm van een symposium en vormt het strategische moment tussen twee accreditatierondes van ons juridische onderwijs. Rond het centrale thema Perspectief stellen we ons via lezingen en dialoogsessies de vraag hoe de opleidingen uit verschillende hoeken bezien worden en hoe onze eigen visie daarmee samenhangt. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige collega’s zijn van harte welkom. Wat ook uw plek is in onze facultaire gemeenschap: uw deelname en perspectief kunnen de bijeenkomst sterk verrijken.

Het symposium wordt bezocht door een reviewcommissie, die zal participeren, observeren en uiteindelijk adviseren. Onder anderen Ronald Janse (decaan OU), Harriët Schelhaas (onderwijsdecaan EUR), Bald de Vries (opleidingsdirecteur UU) en Jan-Willem Prakke (lid facultaire Raad van Advies) nemen in deze commissie zitting.

Dit bericht is een save the date: het bestuur wil u alvast vragen het tijdsblok 10.00 – 18.30 uur vrij te houden op de genoemde datum. Uiterlijk op 3 december zullen wij u het definitieve programma bezorgen en wij zien uit naar uw komst op 19 januari.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.