Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Tim Mainhard nieuwe hoogleraar Onderwijswetenschappen

1 oktober 2021

Tim Mainhard volgt Paul van den Broek op en zal vanaf januari de programmagroep Onderwijswetenschappen verder versterken. Hij gaat een gefundeerde bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over vraagstukken op het gebied van onderwijs en leren en in het bijzonder de socialiserende functie van het onderwijs.

Zijn onderzoek draagt bij aan kennis en inzichten over hoe leraren tijdens het primaire proces in de klas de algemene sociale en academische ontwikkeling van kinderen en adolescenten helpen vormgeven. Denk hierbij naast het leren van de schoolse vakken ook aan de ontwikkeling van perspectief nemen of democratisch burgerschap.

Verder zal hij zich inzetten voor het gebruik van wetenschappelijke kennis en inzichten op dit gebied in scholen en de lerarenopleidingen.

Tim Mainhard
Tim Mainhard

Over Tim Mainhard

Na zijn studie Psychologie in Maastricht promoveerde Tim Mainhard in Utrecht op een proefschrift over de ontwikkeling en determinanten van het interpersoonlijke klassenklimaat in het voortgezet onderwijs. Voor zijn onderzoek kreeg hij veel erkenning, zoals een Rubicon en een Veni-beurs en verschillende projecten bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO-NRO).

Tim Mainhard’s onderzoek heeft zich vooral gericht op hoe interactie en het sociale klimaat in de klas het beste geoperationaliseerd kunnen worden en hoe de interactie tussen leerling en docent bij kan dragen aan motivatie, wellzijn en leren. Zijn onderzoek richt zich daarnaast ook op implicaties voor leraren, zoals beroepsmatige stress, en klassenmanagement.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.