Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Werkzaamheden in en rond het Snellius t.b.v. uitbreiding capaciteit van het ISSC Datacenter

14 oktober 2021

Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit van het datacenter van het ISSC. Hiervoor gaat een verbouwing in fasen plaatsvinden, met interne en externe (ver)bouwwerkzaamheden en interne verhuizingen. Het hele traject duurt inclusief de voorbereidingswerkzaamheden zo’n 2 ½ jaar. Hiermee wordt gezorgd voor snellere en betere ICT-voorzieningen en voor duurzame capaciteit voor dataopslag.

Waar staan we nu?

Eind augustus zijn de werkvoorbereidingen voor de verbouwing begonnen. Binnen het Snellius worden momenteel de voormalige B-collegezalen gedemonteerd en binnenkort afgeschermd. Deze zalen zullen in gebruik worden genomen voor het datacenter. 

Deze week (week 41) starten een aantal werkzaamheden aan de zuidzijde van het Snellius (dat is het open gebied aan de Niels Bohrweg). Het gaat dan onder andere om grondwerkzaamheden en transport van materieel. Begin november wordt gestart met het aanbrengen van mortelschroefpalen voor de fundering. Hierbij is het mogelijkwerkzaamheden trillingen in het gebouw kunnen veroorzaken. 
 

Vragen?

Bewoners van het Snellius zullen mogelijk het een en ander gaan merken van de werkzaamheden maar er wordt geprobeerd om de overlast tot een minimum te beperken en om vooraf te waarschuwen wanneer er mogelijk overlast zal zijn. Ervaar je hinder van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de receptie van het Snellius. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.