Universiteit Leiden

nl en

P&O

Leergang Acquisition & Earning Power

25 november 2021

In februari 2022 start een nieuwe leergang Acquisition & Earning Power. Dit is een prachtige training voor wetenschappers, die hun impact op het gebied van het financieren van onderzoek willen vergroten. 

Het liefst zijn wetenschappers bezig met hun vak, namelijk onderzoek. Tegelijkertijd is er een toenemende zorg om dit onderzoek gefinancierd te krijgen. Niet alleen moeten wetenschappers zich onderscheiden, ze moeten in zekere zin ook ondernemerskwaliteiten inzetten om hun doel te bereiken en kennis hebben van het complexe financieringslandschap met regels en voorwaarden.

In de training Aquisition & Earning Power brengen we de persoonlijke aspecten en de theoretische kennis bij elkaar. Er wordt ingezoomd op het persoonlijke profiel van jou als wetenschapper: je kwaliteiten en aandachtspunten. Daarnaast wordt er inhoudelijke kennis geboden over de verschillende financieringsmogelijkheden en is er voldoende ruimte om met andere wetenschappers ervaringen uit te wisselen over dit thema.

Zo worden drie belangrijke elementen bij elkaar gebracht: jouw persoonlijke kwaliteiten, de (praktische) kennis en de ‘best practices’ van collega’s.

Het doel van de training is om je slagvaardiger te maken bij het verkrijgen van financiële middelen, zodat je een solide basis hebt voor je onderzoeksgroep. Je werkt aan het vergroten van je impact op het gebied van onderzoeksfinanciering, zodat je jouw ambitie kunt realiseren.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Profiel als wetenschapper
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Verkenning van het financieringslandschap
  • De kunst van het beïnvloeden
  • Netwerken
  • Informatie en support
  • Strategie en plan van aanpak

Er is tijdens de training voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

N.B.: De voertaal van deze training is Engels.

Doelgroep: deze training is bedoeld voor UD’s en UHD’s met 5-10 jaar ervaring na hun promotie (Tenure track kandidaten van FWN)

Opzet en duur van Aquisition & Earning Power

Op basis van een persoonlijk (telefonische) intake wordt de inhoud zoveel mogelijk toegespitst op de persoonlijke leerbehoefte. Het programma bestaat uit drie trainingsdagen, twee coachgesprekken en een adviesgesprek bij LURIS. Tijdens dit adviesgesprek wordt ingegaan op specifieke (financierings-) casuïstiek.

Kijk voor verdere informatie op de website: https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/cursussen/hrm-opleidingen/acquisition--earning-power?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau

Je kunt je opgeven voor deze leergang door een mail te sturen naar hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.