Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Publicaties van en over pedagogiek

21 december 2021

Een bloemlezing van de meest recente publicaties en papers van de wetenschappers van Pedagogische Wetenschappen.
 

The effects of increased dopamine-levels on attentional control during reading and reading comprehension

Elise Swart en Marga Sikkema-de Jong onderzochten de neurobiologische processen die ten grondslag liggen aan aandacht en tekstbegrip van studenten. In het placebo-gecontroleerde experiment vonden zij dat het toedienen van medicatie om dopamine-levels in het brein te verhogen een negatieve invloed heeft op tekstbegrip van alle studenten. Het effect van dopamine op aandacht verschilde afhankelijk van lezer kenmerken (langzame lezers lieten minder fluctuaties zien) en type aandachtsindicator.

Over dit onderzoek is gepubliceerd in Current Psycholog ›› 

​​​​​​​Pre-service teachers' reader profiles: stability and change throughout teacher education

In Journal of Research in Reading heeft Suzanne Mol recent gepubliceerd over een longitudinaal onderzoek onder aanstaande leerkrachten van een lerarenopleiding in Antwerpen. Samen met onderzoekers van de Universiteit Gent heeft ze een person-centered, cluster-movement analyse uitgevoerd om te ontdekken of de leesattitude van studenten aan het begin en eind van de lerarenopleiding stabiel blijft of verandert. Het bleek dat de meeste studenten startten en afstudeerden met een positieve leesattitude en ongeveer een kwart van de studenten met een relatief negatieve leesattitude afstudeerde.

Download het hele artikel ››

Een speciaal issue van de Journal of Learning Disabilities

Christine Espin en Suzanne Mol van de LGO-groep waren guest editors, samen met een Duitse collega, Natalie Förster, van een speciaal issue van de Journal of Learning Disabilities geredigeerd . Dit issue omvat twee nummers van het tijdschrift (2020-21; vol. 54, nummers 4 en 5) met diverse artikelen, waarin centraal staat of data wel of niet (genoeg) gebruikt wordt door leerkrachten om te bepalen of het onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden effectief is of aangepast moet worden. De serie bevat bijdragen van een internationale groep onderzoekers uit Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Zelf hebben Espin en Mol (en andere auteurs) het inleidende openingsartikel en een review gepubliceerd in dit speciale issue. Het idee voor dit issue is ontstaan tijdens een Lorentz Center-workshopbijeenkomst in Leiden, georganiseerd door Espin, Mol en anderen, in juni 2018.

Early developmental impact of sex chromosome trisomies on attention deficit-hyperactivity disorder symptomology in young children

Afgelopen zomer heeft Kimberly Kuiper in American Journal of Medical Genetics (Part A) gepubliceerd over cross-sectionale data over aandacht en gedragsregulatieproblemen bij jonge kinderen met een extra geslachtschromosoom. Dit onderdeel van het TRIXY onderzoek, dat samenwerkte met ziekenhuizen in Nederland, België en de Verenigde Staten, laat zien dat deze kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd (1 jaar) al een verhoogd risico lopen op problemen in de zelfregulatie. Hoewel er een grote spreiding bestaat binnen deze groep, rapporteren hun ouders over het algemeen meer aandachtsproblemen dan kinderen zonder deze genetische aandoening. Daarnaast: de oudste kinderen (5-6 jaar) laten de meeste moeite zien. Problemen met hyperactief/impulsief gedrag komt bij deze groep niet vaker voor.

Lees het hele artikel ››

Well-Being and Cognition Are Coupled During Development: A Preregistered Longitudinal Study of 1,136 Children and Adolescents

In dit onderzoek bestuderen Anne-Laura van Harmelen samen met Delia Furhmann en Rogier Kievit de relatie tussen welzijn en cognitie in 1136 kinderen in de leeftijd van 6  tot 15 jaar. Zij vonden dat cognitie en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn tijdens de kindertijd en adolescentie. Zo vonden ze dat een hogere woordenschat in de kindertijd minder eenzaamheid voorspelde. Ook vonden ze dat de relatie tussen welzijn en cognitie positief beïnvloedt kan worden door relaties met ouders en kwaliteit van vriendschappen. 

Lees het hele artikel ››

The Teacher’s Invisible Hand: A Meta-Analysis of the Relevance of Teacher–Student Relationship Quality for Peer Relationships and the Contribution of Student Behavior

Deze meta-analyse van o.a. Hinke Endedijk gaat over de rol van de leerkracht voor relaties tussen leerlingen onderling, in het bijzonder voor leerlingen met gedragsproblemen. De relaties die leerlingen hebben met leraren en leeftijdsgenoten zijn belangrijk voor hun ontwikkeling. Hoe leerkrachten omgaan met leerlingen kan de relaties tussen leerlingen en leeftijdsgenoten beïnvloeden. Om meer licht te werpen op de rol van de leraar met betrekking tot relaties met leeftijdsgenoten, beoordeelde deze meta-analyse het verband tussen de kwaliteit van de relaties tussen leraar en leerling en tussen medeleerlingen.

Lees de volledige analyse ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.