Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Update 13 november: max. groepsgrootte 75, werk zoveel mogelijk thuis

15 november 2021

Het demissionaire kabinet heeft op 12 november nieuwe maatregelen afgekondigd vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Daarom gelden voor de medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden vanaf maandag 15 november de volgende nieuwe maatregelen: 

Maximale groepsgrootte voor onderwijs

Er geldt opnieuw een maximum van 75 personen in een ruimte. Alle werkgroepen en colleges met maximaal 75 personen gaan gewoon door. Voor hoorcolleges beschouwen we maandag als een overgangsdag, om iedereen in de gelegenheid te stellen om te schakelen. Als je maandag een hoorcollege hebt met meer dan 75 personen, kijk dan op Brightspace of dit online wordt aangeboden of wordt gestreamd. Als dat zo is, volg je dit college vanuit huis. Als dat niet zo is, kun je het college op locatie gaan volgen. 

Uiterlijk maandag ontvangen studenten via Brightspace informatie hoe de colleges vanaf dinsdag 16 november worden aangeboden. Het streven is om via een verdeelmodel zoveel mogelijk de capaciteit van 75 personen fysiek in de zaal te benutten en de overige studenten online het college aan te bieden. Het College van Bestuur onderstreept hierbij nogmaals het belang van fysiek onderwijs voor het welzijn van onze studenten. Voor studiewerkplekken geldt dat studenten deze plekken weer moeten reserveren in verband met de beperkte capaciteit (ook hier max. 75 per ruimte). Zie voor nadere informatie de website van UBL.

Uitzondering voor toetsen en tentamens

Voor toetsen en tentamens geldt het maximum aantal van 75 personen niet.

Oraties, promoties en diploma-uitreikingen

Oraties, promoties en diploma-uitreikingen gaan fysiek door, met een maximum van 75 personen in de ruimte. Houd hierbij de facultaire communicatie in de gaten.

Afstand houden en mondkapjes

Met ingang van 6 november is het weer verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst in de gebouwen van de universiteit. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit. Anderhalve meter afstand houden is binnen universiteitsgebouwen niet verplicht, maar houd afstand waar mogelijk en mijd drukte. Houd rekening met elkaar.

Thuiswerken is de norm

Het dringende advies is waar dat kan, thuis te werken. De norm is dus weer thuiswerken en online overleggen waar mogelijk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen voor het onderwijs (laboratorium en ander locatiegebonden werk). Bespreek met je leidinggevende als je vanwege je privésituatie toch op kantoor moet werken.

Student Well-Being week

De geplande Student Well-being Week van 15 t/m 19 november gaat door. De meeste activiteiten zijn kleinschalig en juist in deze moeilijke tijden is het heel belangrijk om elkaar te ontmoeten en aan de mentale gezondheid te denken. Dus kom en doe mee!

Houd je aan de basisregels

We doen een dringend beroep op iedereen om de basisregels uit de coronacheck en het campusprotocol na te leven:

  • Werk zoveel mogelijk vanuit huis
  • Laat je snel testen als je klachten hebt
  • Doe de coronacheck voordat je naar de universiteit komt
  • Houd als en waar dat kan, anderhalve meter afstand
  • Doe twee keer per week een zelftest, ook als je geen klachten hebt, die zijn gratis te bestellen
  • Ons advies is: laat je vaccineren

We actualiseren de informatie in het coronadossier (FAQ’s etc.) en het campusprotocol op maandag 15 november naar aanleiding van deze nieuwe maatregelen die vanaf 13 november ingaan.

Boodschap College van Bestuur

Rector magnificus Hester Bijl wil namens het College van Bestuur iedereen een hart onder de riem steken. ‘We realiseren ons dat de strengere maatregelen voor velen zwaar zullen zijn. Thuiswerken wordt weer de norm en de maatregelen vragen veel van onze medewerkers en studenten. Gelukkig gaat een groot deel van het onderwijs wél fysiek door want we weten hoe belangrijk dat is voor onze studenten. Door ons allemaal te houden aan de maatregelen kunnen we samen de coronacrisis bestrijden zodat we elkaar weer zoveel mogelijk kunnen ontmoeten op de campus.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.