Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Wil jij Faculteitsraadlid worden tot augustus 2023? (personeelsgeleding)

8 december 2021

In januari vinden tussentijdse verkiezingen plaats voor de personeelsgeleding van de Faculteitsraad (FR).

Medewerkers die interesse hebben om in de periode januari 2022 - augustus 2023 in de Faculteitsraad zitting te nemen, kunnen zich van 14 tot en met 17 december (tot 16.00 uur) 2021 kandidaatstellen door een formulier in te vullen en op te sturen naar het facultair stembureau per mail: stembureau@hum.leidenuniv.nl

Overleg hierover met je leidinggevende, waarbij ook onderstaande compensatieregeling van belang is.

Waarom tussentijdse verkiezingen?

De Faculteitsraad bestaat uit 9 studentleden en 9 personeelsleden. Om goed als vertegenwoordigend orgaan van de gehele faculteit op te kunnen treden, is het van belang dat er voldoende personeel uit de instituten en afdelingen is vertegenwoordigd in de Faculteitsraad. Op dit moment zitten er slechts 6 i.p.v. 9 personeelsleden in de Raad. Komende tijd spelen een aantal belangrijke dossiers zoals het Facultair Strategisch Plan, de Humanities Campus, strategie Campus Den Haag en natuurlijk de normale zaken zoals budgetten, OER-en enz. Daarom is bij het College van Bestuur een verzoek ingediend, mede namens de FR, voor tussentijdse verkiezingen. Dit verzoek is ingewilligd.

Compensatieregeling

Een FR-lid van de personeelsgeleding mag 0,1 FTE besteden aan FR-taken. De instituten en afdelingen waar de medewerkers zijn aangesteld, ontvangen hiervoor een financiële vergoeding in het maximum van de schaal waarin de medewerkers zijn ingeschaald. Deze vergoeding stelt de instituten en afdelingen in staat om de medewerkers die gekozen zijn in de Faculteitsraad op gepaste wijze te kunnen vervangen.

Is de FR iets voor jou, lijkt het je leuk?

Overleg dan met je leidinggevende en vul het formulier in

Stel je kandidaat
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.