Universiteit Leiden

nl en

Zo ontvang je een thuiswerkvergoeding

15 november 2021

In het cao-akkoord van 1 augustus jl. zijn afspraken gemaakt over hybride werken na de COVID-19 crisis. Onderdeel hiervan is een tegemoetkoming voor het thuiswerken per 1 september 2021. Die bestaat uit drie componenten: 

 • € 2 per thuiswerkdag;
 • € 25 per maand internetvergoeding;
 • Reiskostenvergoeding conform universitaire regeling.  

Ontvang je thuiswerkvergoeding aan de hand van het reisrooster

Om in aanmerking te komen voor de thuiswerkvergoeding kun je vanaf nu met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021 je reisdagen naar locatie (Universiteit Leiden) opgeven in het rooster dat op het Serviceplein staat. Daarmee wordt de thuiswerkvergoeding automatisch berekend. Eenmaal ingevuld blijft het rooster gewoon gelden. Als er gemiddeld genomen niets wijzigt, hoef je maar één keer je reisdagen in het rooster in te vullen.

We vragen jou je reisrooster eenmalig in te vullen. Het doel van deze werkwijze is om de administratieve last zo laag mogelijk te houden. We vertrouwen erop dat je het aantal reisdagen naar locatie in het rooster naar eer en geweten invult en dat het onder aan de streep nagenoeg klopt. Je mag uitgaan van een gemiddelde (bijvoorbeeld 2 reisdagen om 3 thuiswerkdagen). Ook als dat in praktijk per week niet helemaal zo uitkomt. 

 

We begrijpen dat door de veranderende coronamaatregelen jouw reisrooster kan veranderen. We vragen je een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal reisdagen vanaf de start van het academische jaar tot en met het einde van het kalenderjaar zodat je maar eenmaal deze administratieve handeling hoeft te verrichten.

Houd rekening met de volgende belangrijke informatie:

 • Geef bij het invullen van je reisdagen een startdatum mee. Om de vergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021 te ontvangen, vul je als startdatum 1 september 2021 in.
 • De dagen dat je thuis of op de universitaire locatie werkt, moet je van tevoren afstemmen met je leidinggevende conform het thuiswerkbeleid van de universiteit.
 • Het aantal ingevulde reisdagen in het rooster wordt, nadat je dit hebt ingevuld op het Serviceplein, door je leidinggevende goedgekeurd.
 • Als je voor de 15e van de maand je reisdagen in het rooster invult én je leidinggevende dit uiterlijk op de 15e van de maand heeft goedgekeurd, wordt nog in diezelfde maand de thuiswerkvergoeding uitbetaald.
 • Voor de thuiswerkvergoeding wordt maandelijks gerekend met een gemiddelde aftrek van feestdagen en verlofdagen. Het bedrag kan per maand daarom iets afwijken van exact €2 per thuiswerkdag. Je hoeft tijdens je verlof jouw reisrooster dus niet te wijzigen. Op de pagina 'Thuiswerkvergoeding' is een tabel met voorbeeld bedragen per maand beschikbaar. 
 • Ook als je volledig thuiswerkt dien je het reisrooster in te vullen om de thuiswerkvergoeding te ontvangen. Vul dan in dat je nul reisdagen hebt.
 • Het is niet de bedoeling dat je het aantal reisdagen in het rooster iedere week of iedere maand aanpast. In beginsel vul je het aantal reisdagen in het rooster eenmalig in. Alleen als er structureel iets wijzigt in het aantal dagen dat je naar locatie reist, wijzig je het rooster (dit geldt niet voor verlof- en feestdagen). Deze wijzigingen kun je zelf doorvoeren in het rooster dat je vindt op het Serviceplein. Na goedkeuring door je leidinggevende wordt deze wijziging in het systeem verwerkt. 
 • Om herstelberekeningen te voorkomen, vragen we je je reisdagen in het rooster zo snel mogelijk in te vullen. Dat geldt ook als je reis-/thuiswerkdagen in de toekomst structureel wijzigen. Pas dit dan zo snel mogelijk aan op het Serviceplein.
 • De wijze waarop de thuiswerkvergoeding nu is ingeregeld, is onder voorbehoud van eventuele fiscale wijzigingen.

Vragen over en voorwaarden van de thuiswerkvergoeding

Om het reisrooster in te vullen, volg je het stappenplan van het PSSC.

Afhankelijk van jouw persoonlijke instellingen van de Helpdesk Portal zijn de instructies van het stappenplan in het Nederlands of Engels.

 

 • Je kunt niet voor dezelfde dag zowel reiskosten- als thuiswerkvergoeding ontvangen. Als je op een dag zowel thuis als op locatie werkt, krijg je dus maar één van de twee vergoedingen. Welke vergoeding je uiteindelijk ontvangt, stem je af met je leidinggevende.
 • Als je gedurende een maand niet hebt gewerkt vanwege volledige ziekte of arbeidsongeschiktheid of volledig buitengewoon verlof, dan wordt de thuiswerkvergoeding automatisch gestopt na afloop van deze maand. Tevens wordt dan de internetvergoeding gestopt. Als er geen sprake meer is van volledige ziekte/arbeidsongeschiktheid, herstarten de vergoedingen automatisch weer. 
 • In het cao-akkoord zijn oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en studenten uitgezonderd van de thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag en van de internetvergoeding. 

In principe is je standplaats Leiden en/of Den Haag en woon en werk je in Nederland. Zijn er eerder met jou andere afspraken vastgelegd en woon je buiten Nederland? Het universitaire thuiswerkbeleid en de registratie van het aantal reisdagen naar locatie op het Serviceplein geldt ook voor jou. Dit betekent dat je overlegt met je leidinggevende over het aantal thuiswerkdagen en het aantal dagen dat je op locatie werkt. 

NB: Blijf alert als er wijzigingen zijn in jouw werk- en/of privé situatie die relevant zijn voor toepasselijke wetgeving in het kader van werken vanuit het buitenland. 

Je moet de reiskosten blijven declareren zoals je dat tot nu toe ook deed. Voor meer informatie hierover bezoek je de pagina Woon-werkverkeer.
 

Als je thuiswerkt, blijf je in aanmerking komen voor de internetvergoeding. Alleen als je volledig op locatie werkt, is dat niet het geval. Dit is niet anders dan de afgelopen periode. Ook de hoogte van het bedrag is met de cao-afspraken niet gewijzigd. Het is wel veranderd dat cao-partijen oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en studenten hebben uitgezonderd van de internetvergoeding. 

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Je vindt meer informatie op de pagina Thuiswerkvergoeding. Of stel je vraag via de helpdeskportal van het het PSSC servicepunt.

Meer informatie over de nieuwe cao vind je hier.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.