Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Feestelijke afsluiting van het jaar bij Pedagogische Wetenschappen

21 december 2021

Ook dit jaar troffen we elkaar voor de kerstborrel weer online. Ruim 80 collega's waren aanwezig om elkaar te bedanken voor alle inspanningen en prestaties. Tevens werden de Emile Scriptieprijzen en de Prijs voor Inspirerend Onderwijs Pedagogische Wetenschappen uitgereikt.

Online kerstborrel 2021
Online kerstborrel 2021

Beste masterscriptie

De winnaar van de masterscriptie is Claire Zonneveld. Claire heeft op basis van dossieranalyse onderzoek gedaan naar riscofactoren voor seksueel misbruik van een minderjarige door een broer of zus in vergelijking met risicofactoren voor seksueel misbruik van een minderjarige door een volwassen bekende.

De jury was onder de indruk van haar werk. Haar scriptiebegeleider Sheila van Berkel geeft aan dat Claire een heldere schrijfstijl heeft waardoor de scriptie erg goed leesbaar en zowel to the point als diepgaand is. Ze brengt ze de maatschappelijke relevantie van haar onderzoek en het vernieuwende karakter goed onder de aandacht. 

Beste research masterscriptie

De prijs voor de researchmasterscriptie gaat dit jaar naar Anouk Bakker. Anouk heeft onderzoek gedaan naar het effect van twee verschillende instructiemethoden op het leren categoriseren van schilderstijlen. Haar scriptiebegeleider Dietsje Jolles geeft aan dat Anouk een uitzonderlijk goede studente was, ze heeft zeer zelfstandig haar onderzoek vormgegeven. Met wat aanpassingen zou de scriptie van Anouk als paper voor een wetenschappelijk tijdschrift kunnen worden ingediend. 

De jury was onder de indruk van Anouk haar talent om de lezer te boeien en de interesse te wekken. De scriptie is op dusdanige manier geschreven dat deze geschikt is voor een breed publiek en dus niet alleen voor andere wetenschappers. Dit maakt haar werk zeer toegankelijk.

 De jury van de Emile scriptieprijs 2021 bestond dit jaar uit Rachel Plak, Sanne de Vet, Carolien Jongenotter en Jochanan Veerbeek.

Prijs voor Inspirerend Onderwijs Pedagogische Wetenschappen

Het opleidingsbestuur en de opleidingscommissie hebben dit jaar de Prijs voor Inspirerend Onderwijs in het leven te roepen. Deze prijs spreekt erkenning en waardering voor onderwijs op een breder niveau uit. De prijs is gericht op onderwijsinitiatieven die vaak ontstaan door samenwerking tussen collega’s.

''De podcasts gaven bij de collegestof een goed beeld uit de praktijk, met verschillende inzichten en op verschillende gebieden.’’ - Student

Dit jaar gaat deze nieuwe prijs naar het vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening vanwege de podcastserie. Judi Mesman – coördinator, docent en ontwikkelaar - interviewde voor deze podcastserie professionals uit het brede jeugdveld met als centrale vraag: 'wat moeten alle afgestudeerde pedagogen weten over interculturele aspecten bij het werken met kinderen en gezinnen?'

Het kennen en begrijpen van de eigen culturele normen is minstens zo belangrijk als kennis hebben van normen en waarden in andere culturele groepen. Elke week was er, naast de langere podcast, een college van 20 minuten over de literatuur.

Luister naar de podcastserie Interculturele Pedagogiek ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.