Universiteit Leiden

nl en

Financiën

Afsluiting financieel boekjaar 2021 komt eraan

14 december 2021

Voor een correcte jaarafsluiting is de afdeling Planning & Control afhankelijk van tijdige aanlevering van de financiële documenten. Als baten en lasten niet verantwoord zijn in de periode waarop zij betrekking hebben, ontstaat een incorrect beeld van de financiële positie van de faculteit en van uw instituut/sectie/eenheid.

Voor activiteiten- of budgethouders is het van groot belang dat zoveel mogelijk openstaande posten (goedkeuren facturen in workflow, voorschotten, bestellingen enz.) in het boekjaar 2021 worden afgehandeld.  

Belangrijke data op een rijtje

  • Facturen in de workflow zijn zo veel als mogelijk goedgekeurd. Dus als iedereen even via Selfservice naar zijn nog goed te keuren facturen kan kijken;
     
  • Declaraties over 2021 zo spoedig mogelijk indienen. Bij voorkeur vóór vrijdag 31 december 2021.

N.B. Overigens is declareren mogelijk tot 3 maanden na afronding van het boekjaar waarin de uitgaven zijn gedaan. Het indienen van de declaratie na deze termijn leidt tot het afkeuren van de declaratie door het FSSC, dan wel tot het zeer vertraagd uitbetalen vanwege de afwijkende goedkeuringsprocedure die dan in gang wordt gezet.

Bron: Richtlijn Vergoedingen, Verstrekkingen & Ter beschikking stellingen (inlog nodig). 

  • Personele mutaties betreffende 2021 graag vóór vrijdag 31 december 2021 aanleveren (voor zover nog niet gedaan). En ook hier geldt mutaties in de workflow afhandelen zodat de lasten in het juiste jaar kunnen worden meegenomen.
     
  • Verkoopfacturen (dus vanuit FSW naar derden) die nog niet verstuurd zijn laten versturen (P&C helpt je hier graag bij).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.