Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Mijlpalen voor docenten

8 december 2021

De tentamens van Blok 1 zijn allemaal achter de rug en het OSC is alweer begonnen met de voorbereidingen voor het volgende blok. De afgelopen periode heeft weer aangetoond dat alle processen heel goed op orde moeten zijn en de planning heel strak moet zijn.

In Blok 2 vinden ruim 120 tentamens plaats, wat betekent dat we weer voor een grote uitdaging staan waar meerdere actoren een rol in spelen. Voor een aantal docenten is de voorbereiding op de tentamens in Blok 2 zelfs al in volle gang.

Jullie aandeel in dit geheel is aanzienlijk en er hangt veel af van tijdige aanlevering van de juiste informatie van het tentamen. Als we dat stuk van het proces goed op orde hebben, hebben we daar de rest van het proces profijt van.

Het OSC stuurt jullie 6 weken vóór het tentamen een mail met het verzoek om die bijgevoegde examen formulieren in te vullen en terug te sturen, waarna het digital testing team er verder mee aan de slag gaat.

Om jullie een beeld te geven hoe het proces eruit ziet en om inzichtelijk te maken waar de milestones voor jullie liggen, hebben we dat proces visueel gemaakt:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.