Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nieuwe aanvraagronde onderwijsinnovatiesubsidie (deadline 21 januari 2022)

23 december 2021

Heb je een idee voor onderwijsvernieuwing met ICT dat je wilt uitvoeren? Dan kun je daarvoor een subsidie aanvragen. De subsidies worden door de faculteit en het Expertise Centrum Online Leren (ECOLe) verstrekt. De focus is onderwijsinnovatie met inzet van ICT. Het is de bedoeling dat het uitgewerkte idee op den duur op een ‘blended’ manier kan worden ingezet, waarbij er een effectieve mix ontstaat tussen online en face-to-face onderwijs.

Speerpunten aanvraagronde

  • Het toepassen van (online) activerende werkvormen
  • Nieuwe manieren van het inzetten van video
  • Tandemprojecten: een cursus geven met een collega-docent van een andere instelling
  • Nieuwe manieren voor het afnemen van online (diagnostische) toetsen
  • Het meewerken aan een platform voor Open Access lesmateriaal
  • Het opzetten van een digitaal portfolio (doorlopende leerlijn)

Past jouw idee bij een van deze speerpunten? Aarzel dan niet om een aanvraag in te dienen!

De subsidie in het kort

  • Het project wordt in 2022 uitgevoerd.
  • De kennis wordt gedeeld met collega's.
  • Per project is max. 5000 euro beschikbaar voor zowel personele als materiele kosten.
  • Het idee is bij goed resultaat ook toepasbaar bij andere cursussen.

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 21 januari 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.