Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Uitnodiging midterm review juridische opleidingen: meld je uiterlijk 13 januari aan

23 december 2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedere student zich gezien voelt? Over welke vaardigheden horen onze alumni te beschikken? Welke functie krijgt de fysieke campus ná de pandemie? Deze en andere vragen liggen op tafel tijdens de midterm review van de juridische opleidingen.

Hierbij nodigt het faculteitsbestuur u hartelijk uit voor deze hybride bijeenkomst, die plaatsvindt op woensdag 19 januari 2022 van 12.00 tot 16.30 uur. De bijeenkomst is een inspirerend en ontwikkelingsgericht symposium over ons juridische onderwijs, en vormt het strategische moment tussen twee officiële accreditatierondes van onze juridische programma’s. Het is tegelijk een belangrijke bouwsteen van de meerjarenstrategie van onze faculteit, die in 2022 ontwikkeld wordt. Daarom is iedere stem uit de opleidingen hier nuttig en nodig, van student tot hoogleraar.

Rond het centrale thema Perspectief stellen we ons via lezingen en dialoogsessies de vraag hoe onze opleidingen vanuit verschillende hoeken worden bezien, hoe zij aansluiten bij de verwachtingen van studenten en samenleving en hoe we onze opleidingen de komende periode verder willen ontwikkelen. Inspirerende openingslezingen zullen worden verzorgd door mr. Robine de Lange-Tegelaar (gerechtspresident Rechtbank Den Haag) en prof. Burkhard Schäfer (hoogleraar Computational Legal Theory, Edinburgh University). Daarnaast wordt de Leiden Law Skills Award uitgereikt aan de student die dit jaar het sterkste paper schreef binnen het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap.

Tussen de deelnemers aan het symposium begeeft zich ook een reviewcommissie, onder voorzitterschap van prof.dr.mr. Ronald Janse (decaan Open Universiteit). Deze commissie zal observeren, participeren en ons uiteindelijk adviseren. 

Programma

Concreet ziet het programma er als volgt uit. Begin- en eindtijd liggen globaal vast, overige tijdsindicaties kunnen nog aangepast worden.

12.00 – 13.15 uur: 

Openingslezingen 

13.15 – 15.30 uur: 

Dialoogsessies 

15.30 – 16.00 uur:

Uitreiking Leiden Law Skills Award

16.00 – 16.30 uur: 

Terugkoppeling reviewcommissie en afsluiting 


Tijdens de dialoogsessies gaan deelnemers onder leiding van opleidingsdirecteuren met elkaar het gesprek aan over thema’s die actueel zijn voor de juridische opleidingen, zoals de lessen uit het COVID-onderwijs, het profiel van onze opleidingen en de connectie met arbeidsmarkt en samenleving.

De bijeenkomst vindt in hybride vorm plaats via het platform Let’s Get Digital. Bezoekers nemen online deel via hun eigen device. Er wordt regelmatig voorzien in korte pauzes. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige collega’s zijn van harte welkom op het symposium.

Aanmelding

Aanmelden kan tot en met 13 januari 2022Na aanmelding ontvangt u begin januari ontvangt u van ons nog praktische informatie en een nadere introductie tot de inhoud van de bijeenkomst.

We hopen van harte dat u zich aangesproken voelt en rekenen op een mooie opkomst!

Aanmelden is niet meer mogelijk

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.