Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt uitkomsten NSE en kader voor onderwijsadvisering/-ondersteuning

14 januari 2022

Op maandag 24 januari om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staan o.a. de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2021 met daarbij, op verzoek van de Raad, een bestuurlijke reactie. Daarnaast komt stap 1 van het traject ‘Next level onderwijsadvisering en –ondersteuning’ aan de orde. Dit is de eerste uitkomst van een verkenningsopdracht naar aanleiding van dringende aanbevelingen om de advisering en ondersteuning van docenten en opleidingen eenduidiger, efficiënter en effectiever te organiseren.

Overige agendapunten:

  • Universiteit in tijden van corona
  • Basiscontract arbodienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
  • Wijziging Regeling Melding Misstanden 

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 7 februari om 15:30 uur.

Bekijk de agenda van de UR-vergadering van 24 januari.

Wil je deze vergadering of de overlegvergadering (online) bijwonen? Dat kan. Meld je aan bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.