Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Uitslag verkiezingen personeelsgeleding Faculteitsraad Geesteswetenschappen

10 januari 2022

Om de Faculteitsraad Geesteswetenschappen te completeren, vonden er van 10 januari t/m 14 januari verkiezingen plaats voor de drie vacante zetels van de personeelsgeleding.

Het Decentraal Stembureau voor de tussentijdse verkiezingen heeft de uitslag vastgesteld. Verkozen zijn:

  1. Elizabeth den Boer
  2. Marina Terkourafi
  3. Jan Frans van Dijkhuizen

Tegen deze beslissing kan uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u, na de dag waarop deze bekend is gemaakt, beroep worden aangetekend bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, t.a.v. de kamer voor de verkiezingen, Rapenburg 70 te Leiden.

De Faculteitsraad is - na de Universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het Faculteitsbestuur. Meer informatie over wat de Faculteitsraad doet en het antwoord op veelgestelde vragen vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.