Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Externe onderzoeksfinanciering: openstaande calls Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

24 februari 2022

De NWA is gestart in 2018 om ‘met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.’ Op basis van 140 clustervragen uit de Nederlandse samenleving zijn 25 routes gevormd: zelforganiserende netwerken die wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken agenderen en onderzoeken, geleid door routetrekkers en boegbeelden.

Activiteiten omvatten (in samenhang): een wetenschappelijke agenda (‘Portfolio, voor onderzoek en innovatie’), vormgegeven vanuit de routes; het onderzoeksprogramma, uitgevoerd door NWO; en publiekscampagnes. Binnen de programmalijnen van het onderzoeksprogramma (Onderzoek op Routes door Consortia; Thematische programmering; Vernieuwing en netwerken; Wetenschapscommunicatie en Outreach) bestaan regelmatig open calls voor onderzoeksprojecten.

Meer informatie: Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Openstaande Calls
 

Programmalijn Vernieuwing en Netwerken

Kleine projecten voor NWA-routes 2021/22

 • Wat: een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis
 • Subsidie: max. €300.000 voor project, bestaande uit max. 3 deelprojecten (€50.000 - €150.000)
 • Wie: het routemanagement – boegbeeld of trekker van een route (zie lijst) – kan financiering aanvragen.
 • Deadline: 10 mei 2022
 • Meer informatie: Kleine projecten voor NWA-routes 2021/22

Ondersteuning NWA-Routemanagement 2022

 • Wat: verdere ontwikkeling van een route en netwerken (coördinatie van het route netwerk; verdere professionalisering van de organisatie van de route; ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten)
 • Subsidie: max. 50.000 per aanvraag
 • Deadline: 17 november 2022
 • Meer informatie: Ondersteuning NWA-Routemanagement 2022

Programmalijn Wetenschapscommunicatie en Outreach

Wetenschapscommunicatie 2021/22

 • Wat: m.b.v. wetenschapscommunicatie de verbinding tussen wetenschap en samenleving versterken, bijv. door wetenschap dichter bij bestaande en nieuwe doelgroepen te brengen zodat interactie tot stand kan komen en wederzijds begrip wordt versterkt.
 • Subsidie: max. €50.000 voor kleine projecten/pilots; €50.000 - €150.000 voor grote projecten
 • Wie: onderzoekers verbonden aan universiteiten e.a., ondersteund door een actief betrokken consortium, dus tenminste twee organisaties.
 • Deadline: 15 juni 2022
 • Meer informatie: NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22

Contact

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.